Ρούνος φωτιάς Κολοσσού Κόλασης

Τύποι εξοπλισμούΡούνος φωτιάς

Στατιστικά αντικειμένου

       
Αποφασιστική Άμυνα στρατευμάτων6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα άγριου Ιππικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα άγριου Πεζικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα ιππικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα πεζικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα στρατηγικού ιππικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα εκηβόλων6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Άμυνα στρατηγικού πεζικού6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Εκηβόλων4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Πεζικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Εκηβόλων4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Ιππικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Πεζικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών εκηβόλων4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού ιππικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού πεζικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Μπόνους Αφανισμού άμυνας4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Ιππικού4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
troop attack bonus 10mt0.02%0.09%0.34%1.36%5.68%22.73%
Μπόνους υγείας εκστρατείας1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Υγεία Κινητών παγίδων1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων σε Συγκομιδή1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Μπόνους υγείας στρατευμάτων κατά την επιδρομή σε καταυλισμό1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια