Адска огнена руна на колос

Типове снаряжениеОгнена руна

Показатели на предмет

       
Решителна защита на войниците6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на дивите войници за бой от разстояние6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на дивата кавалерия6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на дивата пехота6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на кавалерията6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на пехотата6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Стратегическа защита от разстояние6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Стратегическа защита с кавалерия6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Защита на войниците за бой от разстояние6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Стратегическа защита с пехота6.82B%27.28B%102.29B%409.14B%1.7T%6.82T%
Негатив на вражеската защита от разстояние4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на защитата на вражеската пехота4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на защитата на дивите вражески войници за бой от разстояние4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на защитата на дивата вражеска кавалерия4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на защитата на дивата вражеска пехота4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на вражеската стратегическа защита от разстояние4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на вражеската стратегическа защита с кавалерия4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на вражеската стратегическа защита с пехота4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Бонус за анихилация на защита4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
Негатив на вражеската защита с кавалерия4.55B%18.18B%68.19B%272.76B%1.14T%4.55T%
troop attack bonus 10mt0.02%0.09%0.34%1.36%5.68%22.73%
Бонус за здраве на сбор1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Здраве на мобилни капани1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Бонус здраве на войниците за задържане на чудото1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Бонус здраве на събиращите войници1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%
Бонус здраве на войниците, нападащи лагер1.14MT%4.55MT%17.06MT%68.22MT%284.25MT%1.14BT%


X

Публикувай коментар

X

Коментари