Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / Πόροι / Αντικείμενα

Αντικείμενα

  ΑφοσίωσηΧρυσόΠαζάριΠροσφοράΠροσεχώς

Τηλεμεταφορά

Τηλεμεταφορά αρχαρίου

Τηλεμεταφέρει την ενεργή σου Πόλη σε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο. (Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε Οχυρό επιπέδου 5 ή μικρότερου, στον παγκόσμιο χάρτη).

     

Τυχαία Τηλεμεταφορά

Τηλεμεταφέρει την ενεργή Πόλη σου σε τυχαία τοποθεσία εντός του τρέχοντος Βασιλείου σου.

100 000500   

Προηγμένη Τηλεμεταφορά

Τηλεμεταφέρει την ενεργή Πόλη σου σε επιλεγμένη τοποθεσία εντός ενός Βασιλείου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινή αποίκηση των αντίπαλων Βασιλείων κατά τη διάρκεια των Συμβάντων του Βασιλείου!)

400 0001 500   

Αρχαία Τυχαία Τηλεμεταφορά

Τηλεμεταφέρει τυχαία την ενεργή Πόλη σου σε άλλο Αρχαίο Βασίλειο. Σημείωση

    

Αρχαία Προηγμένη Τηλεμεταφορά

Τηλεμεταφέρει την ενεργή Πόλη σου σε επιλεγμένη τοποθεσία εντός οποιουδήποτε διαθέσιμου Αρχαίου Βασιλείου. Σημείωση

    

Αρχαία Τηλεμεταφορά στη Βάση

Τηλεμεταφέρει την ενεργή Πόλη σου πίσω στο Βασίλειο-Βάση σου.

    

Θρυλική τηλεμεταφορά

Απόκτησε πρόσβαση στο Βασίλειο της Φωτιάς. (Πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη και να έχεις Οχυρό επιπέδου 21)

 99 999   

Επική τηλεμεταφορά

Σου επιτρέπει την είσοδο στο Κολοσσαίο. (Πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη)

    

Τυχαία Τηλεμεταφορά Πόλης Συμμαχίας

Δώρισε αυτό το αντικείμενο στην Πόλη συμμαχίας σου για να δώσεις τη δυνατότητα στον Αρχηγό 5ου Βαθμού να τηλεμεταφέρει την Πόλη συμμαχίας σου σε τυχαία τοποθεσία εντός του Βασιλείου.

10 000 00040 000   

Προηγμένη Τηλεμεταφορά Πόλης Συμμαχίας

Δώρισε αυτό το αντικείμενο στην Πόλη συμμαχίας σου. Ο Αρχηγός 5ου Βαθμού μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να τηλεμεταφέρει την Πόλη συμμαχίας σου σε νέα τοποθεσία εντός του Βασιλείου.

40 000 000120 000   

Κομμάτι αρχαίας τηλεμεταφοράς

Πανίσχυρα κομμάτια που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την Πόλη Συμμαχίας σου σε επιλεγμένη τοποθεσία εντός οποιουδήποτε διαθέσιμου Αρχαίου Βασιλείου. Σημείωση

  75 000 

Ειδικά

Επαναφορά Ειδικού Μπόνους Πλήρους σετ

Επαναφέρει το τρέχον Ειδικό μπόνους Πλήρους σετ (7) του σετ σου σε άλλον τυχαίο τύπο μπόνους και σε τυχαία τιμή μπόνους.

10 000 00040 000   

Επαναφορά Ειδικού Μπόνους Βασικού σετ

Επαναφέρει το τρέχον Ειδικό μπόνους Βασικού σετ (5) του σετ σου σε άλλον τυχαίο τύπο μπόνους και σε τυχαία τιμή μπόνους.

2 500 00010 000   

Ενημέρωση προεπιλογής πορείας

Σου επιτρέπει να ενημερώνεις την προεπιλογή Πορείας σου. (Σημείωση

250 0001 000   

Προεπιλογή πορείας

Σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις την προεπιλογή Πορείας σου.

250 0001 000   

Εξόπλιση προεπιλογής Ήρωα

Σου επιτρέπει να εξοπλίσεις την Προεπιλογή Ήρωά σου. (Σημείωση

100 0001 000   

Επαναφορά προεπιλογής Ήρωα

Σου επιτρέπει να επαναφέρεις την Προεπιλογή Ήρωά σου. (Σημείωση

100 0002 500   

Ενημέρωση Προεπιλογής Ήρωα

Σου επιτρέπει να ενημερώνεις την Προεπιλογή Ήρωά σου. (Σημείωση

100 000500   

1 Ημέρα VIP

Ενεργοποιεί τα πλεονεκτήματα του τρέχοντος Επιπέδου VIP σου για 1 ημέρα.

 250   

7 Ημέρες VIP

Ενεργοποιεί τα πλεονεκτήματα του τρέχοντος Επιπέδου VIP σου για 7 ημέρες.

 1 500   

30 Ημέρες VIP

Ενεργοποιεί τα πλεονεκτήματα του τρέχοντος Επιπέδου VIP σου για 30 ημέρες.

 4 000   

100 Πόντοι VIP

Προσθέτει 100 Πόντους VIP για αύξηση του Επιπέδου VIP σου.

37 500150   

300 Πόντοι VIP

Προσθέτει 300 Πόντους VIP για αύξηση του Επιπέδου VIP σου.

 400   

1.000 Πόντοι VIP

Προσθέτει 1.000 Πόντους VIP για αύξηση του Επιπέδου VIP σου.

 1 000   

5.000 Πόντοι VIP

Προσθέτει 5.000 Πόντους VIP για αύξηση του Επιπέδου VIP σου.

 5 000   

50.000 πόντοι VIP

Προσθέτει 50.000 πόντους VIP για να αυξηθεί το Επίπεδό VIP σου

 50 000   

Ανταλλαγή Κομματιών

Αντάλλαξε ένα Κομμάτι που έχει κλειδωθεί εκτός του αποθέματός σου με ένα Κομμάτι από το απόθεμά σου.

35 000400   

Ανταλλαγή Πυρήνων

Αντάλλαξε έναν Πυρήνα που έχει κλειδωθεί εκτός του αποθέματός σου με έναν Πυρήνα από το απόθεμά σου.

45 000800   

Μετακίνηση κτηρίου

Μετακίνησε ή άλλαξε την τοποθεσία υπαρχόντων κτηρίων στην πόλη σου!

100 000500   

25 Λάβαρα πορείας

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζει ένα σύμβολο πάνω από Πορείες.

5 00050   

50.000 Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 50.000 πόντους εμπειρίας!

100 000400   

200.000 Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 200.000 πόντους εμπειρίας!

 1 500   

1.000.000 Πόντοι εμπειρίας (ΧP) Ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 1.000.000 πόντους εμπειρίας!

 5 000   

5.000.000 Πόντοι εμπειρίας (ΧP) Ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 5.000.000 πόντους εμπειρίας!

 18 000   

25.000.000 Πόντοι εμπειρίας (ΧP) Ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 25.000.000 πόντους εμπειρίας!

 60 000   

Μπόνους 25% πόντων εμπειρίας (XP) ήρωα

Παρέχει στον Ήρωά σου 25% περισσότερη εμπειρία για 24 ώρες. Σημείωσε ότι αυτό δεν θα αυξήσει την ποσότητα εμπειρίας Ήρωα που θα λαμβάνεις από τη χρήση αντικειμένων XP Ήρωα.

 2 000   

Επαναφορά ικανότητας Ήρωα

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις τις ικανότητες του Ήρωά σου.

150 0001 000   

Επαναφορά Τερατώδους Δεξιότητας

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις τις ικανότητες του Ήρωά σου εναντίον Τεράτων.

150 0001 000   

Ημερήσια τύχη

Χρησιμοποίησε αυτό το αντικείμενο για να ανανεώνεις τις Ημερήσιες αποστολές σου! Η ανανέωση των Ημερήσιων αποστολών σου θα σου δώσει επίσης την ευκαιρία να βελτιώσεις την ποιότητά τους!

50 000800   

Τύχη συμμαχίας

Χρησιμοποίησε αυτό το αντικείμενο για να ανανεώνεις τις Αποστολές της Συμμαχίας σου! Η ανανέωση των Αποστολών της Συμμαχίας σου θα σου δώσει επίσης την ευκαιρία να βελτιώσεις την ποιότητά τους!

100 0001 000   

Τύχη VIP

Χρησιμοποίησε αυτό το αντικείμενο για να ανανεώνεις τις Αποστολές VIP σου! Η ανανέωση των Αποστολών VIP σου θα σου δώσει επίσης την ευκαιρία να βελτιώσεις την ποιότητά τους!

 1 000   

Μετονομασία παίκτη

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις το όνομα του παίκτη σου.

5 00040   

Μετονομασία ήρωα

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις το όνομα ενός Ήρωα.

 2 000   

Μετονομασία πόλης

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις το όνομα της πόλης σου.

5 00040   

Αλλαγή εικόνας προφίλ

Χρησιμοποίησέ το για να αλλάξεις την Εικόνα προφίλ σου.

10 00080   

Επιλογή ήρωα

Χρησιμοποίησε αυτήν την επιλογή για να αλλάξεις το avatar του Ήρωά σου.

5 00040   

Μετονομασία Συμμαχίας

Χρησιμοποίησέ το για να αλλάξεις το όνομα της Συμμαχίας σου.

16 000200   

Μικρή μείωση κόστους συντήρησης 24 ωρών

Μειώνει το κόστος συντήρησης κατά 25% για 24 ώρες.

 500   

Μικρή μείωση κόστους συντήρησης 5 ημερών

Μειώνει το κόστος συντήρησης κατά 25% για 5 ημέρες.

 2 000   

Μεγάλη μείωση κόστους συντήρησης 24 ωρών

Μειώνει το κόστος συντήρησης κατά 50% για 24 ώρες.

 2 000   

Μεγάλη μείωση κόστους συντήρησης 5 ημερών

Μειώνει το κόστος συντήρησης κατά 50% για 5 ημέρες.

 8 000   

Ενισχυτικό ταχύτητας συγκομιδής +50% για 24 ώρες

Αυξάνει την Ταχύτητα συγκέντρωσης πόρων σε ένα Τετράγωνο πόρων κατά 50% για 24 ώρες.

50 000600   

Ενισχυτικό ταχύτητας συγκομιδής +50% για 7 ημέρες

Αυξάνει την Ταχύτητα συγκομιδής πόρων σε ένα Τετράγωνο πόρων κατά 50% για 7 ημέρες.

300 0005 000   

Απλός ανακτητής θέσης ειδικού Πολύτιμου λίθου

Σου επιτρέπει να ανακτάς Πολύτιμους λίθους επιπέδου 1 έως 2 από τη θέση Πολύτιμου λίθου #4.

120 000800   

Μέτριος ανακτητής θέσης ειδικού Πολύτιμου λίθου

Σου επιτρέπει να ανακτάς Πολύτιμους λίθους επιπέδου 1 έως 4 από τη θέση Πολύτιμου λίθου #4.

 4 000   

Επιδέξιος ανακτητής θέσης ειδικού Πολύτιμου λίθου

Σου επιτρέπει να ανακτάς Πολύτιμους λίθους επιπέδου 1 έως 6 από τη θέση Πολύτιμου λίθου #4.

 8 000   

Απλός αποθηκευτής πολύτιμων λίθων

Σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις Πολύτιμους λίθους επιπέδων 1 έως 2.

60 000400   

Αποθηκευτής πολύτιμων λίθων

Σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις Πολύτιμους λίθους επιπέδων 1 έως 4.

 2 000   

Προηγμένος αποθηκευτής πολύτιμων λίθων

Σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις Πολύτιμους λίθους επιπέδων 1 έως 6.

 4 000   

Σάκος εξοπλισμού

Ξεκλειδώνει 4 νέες θέσεις στο απόθεμα κατασκευών σου.

 1 000   

Επαναφορά ήρωα στη ζωή

Ανασταίνει τον Ήρωά σου.

500 0006 000   

Σφυρί του Αρχιτεχνίτη

Σου επιτρέπει να αναβαθμίσεις ένα κτίριο πέρα από το επίπεδο 21.

 2 000   

Χρυσός κασμάς

Χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση του Χρυσορυχείου.

 1 000   

Στιλέτο θυσιών

Χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση του Βωμού.

 156  

Σιδερένιες χειροπέδες

Χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση της Φυλακής.

 156  

Ομόλογο πολέμου

Χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση του Θησαυροφυλακίου.

 20   

Βιβλίο Πολέμου

Χρησιμοποιείται στην αναβάθμιση της Αίθουσας Πολέμου.

 156  

Πυρσός

Καταστρέφει αμέσως ένα κτίριο.

 20   

Σελιδοδείκτες

Ένα πακέτο 10 Σελιδοδεικτών σου επιτρέπει να αποθηκεύσεις περισσότερες συντεταγμένες!

 1 000   

Πέτρα-κλειδί

Απαιτείται για την αναβάθμιση του Μπουντρουμιού εξερευνητή.

 100   

Ειδική πέτρα-κλειδί!

Χρησιμοποιήθηκε Ειδική πέτρα-κλειδί!

    

Άνοιγμα 500 Σεντουκιών

Σου επιτρέπει να ανοίξεις 500 από τα Σεντούκια θησαυρών σου με τη μία!

    

50 Φωνές

50 Φωνές. Χρησιμοποίησε Φωνές στην Παγκόσμια συνομιλία.

 75  

200 Φωνές

200 Φωνές. Χρησιμοποίησε Φωνές στην Παγκόσμια συνομιλία.

    

500 Φωνές

500 Φωνές. Χρησιμοποίησε Φωνές στην Παγκόσμια συνομιλία.

    

Θέση Παζαριού

Οι Θέσεις Παζαριού αποτελούν μέρος των απαιτήσεων για να χτίσεις το Παζάρι στην Πόλη Συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Προσθήκη στο απόθεμά σου για να τις δωρίσεις στην Πόλη Συμμαχίας σου.

8 000 000    

Δρεπάνι του Αρχιτεχνίτη

Σύλλεξε τα Δρεπάνια των Μαστόρων για να ξεκλειδώσεις μια νέα Θέση Αγροτικού Κτιρίου στην Αυτοκρατορία σου.

  1 000 

Φτυάρι του Αρχιτεχνίτη

Σύλλεξε τα Φτυάρια των Μαστόρων για να ξεκλειδώσεις μια νέα Θέση Αστικού Κτιρίου στην Αυτοκρατορία σου.

  12 000 

Μάτι του Φρουρού

Τα Μάτια του Φρουρού αποτελούν μέρος των απαιτήσεων για να χτίσεις τον Πύργο Φρουρού στην Πόλη Συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Δωρεά στο απόθεμά σου για να τα δωρίσεις στην Πόλη Συμμαχίας σου.

10 500 000   

Χρηματοκιβώτιο

Τα Χρηματοκιβώτια είναι απαραίτητα για το χτίσιμο και την αναβάθμιση του Αποθετηρίου της Πόλης συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Δωρεά στο απόθεμά σου για να τα δωρίσεις.

10 500 000 18 000 

Τόμος Αφέντη των παγίδων

Τόμοι Αφέντη των παγίδων απαιτούνται για την έρευνα αναβαθμίσεων Παγίδων στην Πόλη Συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Δωρεά στο απόθεμά σου για να τις δωρίσεις στην Πόλη Συμμαχίας σου.

10 500 000 18 000 

Βαριά κλειδαριά

Οι Βαριές κλειδαριές είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της Βασιλικής Φυλακής σου στην Πόλη Συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Δωρεά στο απόθεμά σου για να τα δωρίσεις στην Πόλη Συμμαχίας σου.

10 500 000 18 000 

Οικόσημο

Το Οικόσημο είναι απαραίτητο για την αναβάθμιση του Πολεμικού συμβουλίου στην Πόλη Συμμαχίας σου. Πάτησε το κουμπί Δωρεά στο απόθεμά σου για να τα δωρίσεις στην Πόλη Συμμαχίας σου.

10 500 000   

Πόροι

30.000 Τροφή

Προστέθηκε 30.000 Τροφή στους Πόρους!

 40   

Πόλεμος

Ασπίδα φρουρού 10 λεπτών

Εμποδίζει άλλους παίκτες να επιτεθούν σε μέλη της Συμμαχίας σου ή να τα ανιχνεύσουν για 10 λεπτά.

    

Ασπίδα φρουρού 30 λεπτών

Εμποδίζει άλλους παίκτες να επιτεθούν σε μέλη της Συμμαχίας σου ή να τα ανιχνεύσουν για 30 λεπτά.

    

Ασπίδα φρουρού 1 ώρας

Εμποδίζει άλλους παίκτες να επιτεθούν σε μέλη της Συμμαχίας σου ή να τα ανιχνεύσουν για 1 ώρα.

    

Τυφλό παρατηρητήριο

Κρύβει την πορεία Εκστρατείας σου από τα εχθρικά παρατηρητήρια για 2 λεπτά.

    

Μετονομασία αιχμαλωτισμένου ήρωα

Χρησιμοποίησε αυτή την επιλογή για να αλλάξεις το όνομα ενός αιχμαλωτισμένου Ήρωα.

 2 000   

Θέση πολέμου

Χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσει πρόσθετες θέσεις Πολέμου συμμαχίας.

 25   

Ασπίδα πόρων

Εμποδίζει άλλους παίκτες να σου επιτεθούν ή να σε ανιχνεύσουν σε Τετράγωνο πόρων.

    

Ασπίδα χώρου εκσκαφής

Εμποδίζει άλλους παίκτες να σου επιτεθούν ή να σε ανιχνεύσουν σε Χώρο εκσκαφής.

    

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια