Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / / Δέντρο ικανοτήτων εναντίον Τεράτων

Δέντρο ικανοτήτων εναντίον Τεράτων

Αποδυνάμωση άμυνας Τέρατος
0 / 10
Μείωση κόστους ενέργειας
0 / 15
Ανάκτηση ενέργειας
0 / 15
Επίθεση Ήρωα
0 / 15
Όριο μέγιστης ενέργειας
0 / 30
Σερί επιθέσεων Ήρωα
0 / 15
Ξεκλείδωμα Μυθικού Τέρατος
0 / 0
Μυθικό Φορτίο στρατευμάτων
0 / 30
Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής
0 / 30
Βοήθειες Συμμαχίας σε Σκοτωμό Μυθικών Τεράτων
0 / 25
Σερί Συμμαχίας μπόνους
0 / 10
Μυθικό Φορτίο στρατευμάτων ΙΙ
0 / 50
Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ
0 / 50
Ταχύτητα αγήματος Ήρωα προς Τέρατα
0 / 50
Όριο μέγιστης ενέργειας ΙΙ
0 / 50

 

 X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια