Για να εμφανίσετε μια πιο σωστή δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ταχύτητά σας κατασκευής

Κτίρια

Крепость 22 уровень Game Of War: Fire AgeX

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια