Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / Πόροι / Προσκλήσεις σε συμμαχίας

Προσκλήσεις σε συμμαχίας

Στείλε και δες προσκλήσεις Συμμαχίας σε αυτή την ενότητα.
Αρχαίο Βασίλειο
Προστατευμένο Βασίλειο

Βοήθειες συμμαχίας

1000T
569
(B--K) behemoth killer
569:296:498
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 0
7T
242
(ITA!) ITALIAN HOME
242:455:259
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 100M
2T
511
(FRee) Free Frog World
511:350:276
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 0
200B
176
(24*) POCHI 25 HELPS
176:170:532
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 0
125B
795
(KLEO) Kleopatra
795:158:878
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 1M
98B
398
(hP-) Help Fast City
398:25:25
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 100M
60B
110
(~NFK) Need For Kill
110:16:728
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 5M
30B
603
(star) x Super Star
603:100:70
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 0
8B
204
(MdH) MD Helper
204:400:240
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 0
1M
843
(W.Br) Warriors.Br
843:147:747
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 50K
753
805
(owf) OldworldFunk
805:374:552
Πραγματοποιείται συμμετοχή στη Συμμαχία, Απαιτήσεις:
Ισχύς >= 1B
+ Αποστολή πρόσκλησης συμμαχίας

Αποστολή πρόσκλησης συμμαχίας
Αιτούντες, Απαιτήσεις:


Ώρα δημοσίευσης: 90 Ημέρα (-ες)


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια