Αρχαίος Ρούνος φωτιάς πυρπολισμού

Τύποι εξοπλισμούΡούνος φωτιάς

Στατιστικά αντικειμένου

       
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%2B%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας     2B%
Μπόνους υγείας εκστρατείας375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%1B%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%1B%
Επίθεση Κινητών παγίδων200K%400K%600K%800K%1M%500M%
Μπόνους επίθεσης επέλασης στρατευμάτων     100M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων     50M%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     50M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατευμάτων     50M%
Μπόνους άμυνας στρατηγικών στρατευμάτων250%500%750%1K%1.25K%50M%
Μπόνους άμυνας στρατευμάτων250%500%750%1K%1.25K%50M%
Μπόνους Άμυνας άγριων Στρατευμάτων250%500%750%1K%1.25K%50M%
Αποδυνάμωση άμυνας λεγεώνας550%1.1K%1.65K%2.2K%2.75K%37.5M%
Αποφασιστική Άμυνα στρατευμάτων     2.5M%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων200K%400K%600K%800K%1M% 
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων200K%400K%600K%800K%1M% 
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων200K%400K%600K%800K%1M% 

Παρόμοιος

Ρούνος φωτιάς Λεβιάθαν της Χόβολης
Ρούνος φωτιάς Κολοσσού Μάγματος
Ρούνος φωτιάς Κολοσσού Κόλασης

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια