Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης

Τύποι εξοπλισμούΡούνος γης

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%
Μπόνους υγείας εκστρατείας90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%90.91K%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%
Επίθεση Κινητών παγίδων45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%
Επίθεση λεγεώνας45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%45.46K%
Άμυνα λεγεώνας910%910%910%910%910%910%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού πεζικού190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού ιππικού190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών εκηβόλων190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Πεζικού190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Ιππικού190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Εκηβόλων190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Πεζικού190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Εκηβόλων190%190%190%190%190%190%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Ιππικού190%190%190%190%190%190%

Παρόμοιος

Μυθικός Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης
Απόλυτος Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης
Εκλεκτός Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια