Μυθικός Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης

Τύποι εξοπλισμούΡούνος γης

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος     909.1K%
Μπόνους υγείας εκστρατείας     909.1K%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος     454.55K%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος     454.55K%
Επίθεση Κινητών παγίδων     454.55K%
Επίθεση λεγεώνας     454.55K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού πεζικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού ιππικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών εκηβόλων     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Πεζικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Ιππικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Εκηβόλων     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Πεζικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Ιππικού     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Εκηβόλων     1.82K%
Άμυνα λεγεώνας     910%

Παρόμοιος

Απόλυτος Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης
Εκλεκτός Θεϊκός Τεκτονικός Ρούνος γης

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια