Εκλεκτός Θεϊκός Φλεγόμενος Ρούνος φωτιάς

Τύποι εξοπλισμούΡούνος φωτιάς

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος     181.83K%
Μπόνους υγείας εκστρατείας     181.83K%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος     90.91K%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος     90.91K%
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων     90.91K%
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων     90.91K%
Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     90.91K%
Επίθεση Κινητών παγίδων     90.91K%
Μπόνους άμυνας στρατηγικών στρατευμάτων     910%
Μπόνους Άμυνας άγριων Στρατευμάτων     910%
Μπόνους άμυνας στρατευμάτων     910%
Αποδυνάμωση άμυνας λεγεώνας     370%

Παρόμοιος

Ρούνος φωτιάς Λεβιάθαν της Χόβολης
Ρούνος φωτιάς Κολοσσού Κόλασης
Ρούνος φωτιάς Κολοσσού Μάγματος
Μυθικός Θεϊκός Φλεγόμενος Ρούνος φωτιάς
Απόλυτος Θεϊκός Φλεγόμενος Ρούνος φωτιάς


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια