Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / Πόροι / Έρευνες / Άγριες Παγίδες

Άγριες Παγίδες

Σύνοψη και στατιστικά στοιχεία:
Χρόνος50.07Ky 332d 08h 28m 46s
Ισχύς98.81B

Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα937.1M

Ασήμι17.56T

Τροφή17.85T

Μετάλλευμα17.61T

Πέτρα17.58T

Ξυλεία17.66T

Κοκάλινα τούβλα
Ταχύτητα οικοδόμησης Παγίδων IV
Δηλητηριασμένοι πάσσαλοι
Πύργος με τόξο φλόγας
Αγριόσκυλα
Άμυνα άγριων παγίδων
Επίθεση άγριων παγίδων
Παγίδα πίσσας
Εκτοξευτής βέλων
Ρίψη φιδιών
Φλεγόμενο κούτσουρο
Δρακο-εκτοξευτήρας
Λάκκος με κροκόδειλους
Άμυνα στρατευμάτων IV
Υγεία στρατευμάτων ΙΙΙ
Επίθεση στρατευμάτων II
Σβουριχτά τσεκούρια
Πυροβολικό φωτιάς
Τιτάνιο δέντρο


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια