Диви капани

Обобщение и статистика:
Време50.07Ky 332d 08h 28m 46s
Могъщество98.81B

Опит на героя937.1M

Сребро17.56T

Храна17.85T

Руда17.61T

Камък17.58T

Дърво17.66T

Тухли от кости
Скорост на изграждане на капани IV
Отровни колове
Кула на пламтящи лъкове
Диви кучета
Защита на диви капани
Атака на диви капани
Катранена яма
Установка за стрели
Змийска дупка
Пламтящ дънер
Драконов плювалник
Яма с крокодили
Защита на войниците IV
Здраве на войниците III
Атака на войниците II
Въртящи се оси
Огнена артилерия
Дърво на титаниX

Публикувай коментар

X

Коментари