Αρχέγονος Ρούνος κενού

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Υγεία Κινητών παγίδων21.82TT%109.09TT%545.46TT%2.73KTT%13.64KTT%68.18KTT%
Επίθεση λεγεώνας10.91TT%54.55TT%272.73TT%1.36KTT%6.82KTT%34.09KTT%
Άμυνα εκηβόλων87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα στρατηγικού πεζικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα στρατηγικού ιππικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα πεζικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα ιππικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα άγριου Πεζικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα άγριου Ιππικού87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων87.27T%436.36T%2.18KT%10.91KT%54.55KT%272.73KT%


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια