Ρούνος κενού Σάπιου μεγαθήριου

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους Ασταμάτητης επίθεσης909.1T%3.64KT%13.64KT%54.55KT%227.28KT%909.1KT%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος454.6BT%1.82TT%6.82TT%27.28TT%113.65TT%454.6TT%
Μπόνους υγείας εκστρατείας454.6BT%1.82TT%6.82TT%27.28TT%113.65TT%454.6TT%
Υγεία Κινητών παγίδων227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων σε Συγκομιδή227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%
Μπόνους υγείας στρατευμάτων κατά την επιδρομή σε καταυλισμό227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%
Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων227.3BT%909.2BT%3.41TT%13.64TT%56.83TT%227.3TT%

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια