Ελίτ ρούνος νερού Κολοσσού Παλίρροιας

Τύποι εξοπλισμούΡούνος νερού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων341MT%1.36BT%5.12BT%20.46BT%85.25BT%341BT%
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων341MT%1.36BT%5.12BT%20.46BT%85.25BT%341BT%
Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων341MT%1.36BT%5.12BT%20.46BT%85.25BT%341BT%
Αποφασιστική Άμυνα στρατευμάτων272.8B%1.09T%4.09T%16.37T%68.2T%272.8T%
Άμυνα εκηβόλων136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα στρατηγικού πεζικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα στρατηγικού ιππικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα πεζικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα ιππικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα άγριου Πεζικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα άγριου Ιππικού136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων136.4B%545.6B%2.05T%8.18T%34.1T%136.4T%

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια