Ρούνος κενού Τιτάνα της Καταιγίδας

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους υγείας εκστρατείας375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%363.64B%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%363.64B%
Επίθεση Κινητών παγίδων200K%400K%600K%800K%1M%18.18B%
Αποδυνάμωση επίθεσης κατά την υπεράσπιση Αυτοκρατορίας     4.55B%
Αποδυνάμωση άμυνας λεγεώνας     11.37M%
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων κατοχής Θαύματος200K%400K%600K%800K%1M% 
Άμυνα άγριων Εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα άγριου Ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα άγριου Πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα στρατηγικού ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα στρατηγικού πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας στρατευμάτων εχθρικής Αυτοκρατορίας250%500%750%1K%1.25K% 
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Μπόνους επίθεσης Εκστρατείας200K%400K%600K%800K%1M% 
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια