Ρούνος γης Τιτάνα της Πέτρας

Τύποι εξοπλισμούΡούνος γης

Στατιστικά αντικειμένου

       
Επίθεση άγριων Εκηβόλων     63.64B%
Επίθεση άγριου Πεζικού     63.64B%
Επίθεση ιππικού     63.64B%
Επίθεση πεζικού     63.64B%
Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων     63.64B%
Επίθεση στρατηγικού ιππικού     63.64B%
Επίθεση στρατηγικού πεζικού     63.64B%
Επίθεση εκηβόλων     63.64B%
Επίθεση άγριου Ιππικού     63.64B%
Επίθεση Κινητών παγίδων εκστρατείας     13.64B%
Επίθεση Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος     13.64B%
Αποφασιστική Άμυνα στρατευμάτων     90.91M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατευμάτων     22.73M%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     22.73M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων     22.73M%
Αποδυνάμωση άμυνας στρατευμάτων εχθρικής Αυτοκρατορίας     11.37M%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Επίθεση λεγεώνας200K%400K%600K%800K%1M% 
Επίθεση Κινητών παγίδων200K%400K%600K%800K%1M% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Στρατηγικού ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας άγριου εχθρικού Ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Μπόνους υγείας εκστρατείας375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Άμυνα λεγεώνας250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια