Αρχαίος Ρούνος κενού εξορισμένου

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M%2B%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας     2B%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Τετραγώνου πόρων     1B%
Υγεία Κινητών παγίδων εναντίον Τετραγώνων πόρων     1B%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων σε Συγκομιδή     1B%
Μπόνους υγείας στρατευμάτων κατά την επιδρομή σε καταυλισμό     1B%
Αποδυνάμωση επίθεσης κατά την υπεράσπιση Αυτοκρατορίας     600M%
Αποδυνάμωση επίθεσης Εκστρατείας κατά την υπεράσπιση Αυτοκρατορίας     600M%
Επίθεση άγριου Ιππικού     300M%
Επίθεση εκηβόλων     300M%
Επίθεση στρατηγικού πεζικού     300M%
Επίθεση στρατηγικού ιππικού     300M%
Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων     300M%
Επίθεση πεζικού     300M%
Επίθεση άγριων Εκηβόλων     300M%
Επίθεση ιππικού     300M%
Επίθεση άγριου Πεζικού     300M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατευμάτων     50M%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     50M%
Μπόνους Άμυνας άγριων Στρατευμάτων     50M%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων     50M%
Μπόνους άμυνας στρατηγικών στρατευμάτων     50M%
Μπόνους άμυνας στρατευμάτων     50M%
Αποδυνάμωση άμυνας λεγεώνας     37.5M%
Αποφασιστική Άμυνα στρατευμάτων     2.5M%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα άγριου Πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων κατοχής Θαύματος200K%400K%600K%800K%1M% 
Άμυνα ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Μπόνους υγείας εκστρατείας375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Μπόνους επίθεσης Εκστρατείας200K%400K%600K%800K%1M% 
Άμυνα πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα στρατηγικού ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα στρατηγικού πεζικού250%500%750%1K%1.25K% 
Άμυνα εκηβόλων250%500%750%1K%1.25K% 
Επίθεση Κινητών παγίδων200K%400K%600K%800K%1M% 
Αποδυνάμωση άμυνας στρατευμάτων εχθρικής Αυτοκρατορίας250%500%750%1K%1.25K% 
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος375K%750K%1.13M%1.5M%1.88M% 
Άμυνα άγριου Ιππικού250%500%750%1K%1.25K% 

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια