Μυθικός Θεϊκός Γοργός Ρούνος νερού

Τύποι εξοπλισμούΡούνος νερού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος     909.1K%
Μπόνους υγείας εκστρατείας     909.1K%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος     454.55K%
Επίθεση άγριου Πεζικού     454.55K%
Επίθεση ιππικού     454.55K%
Επίθεση Κινητών παγίδων     454.55K%
Επίθεση πεζικού     454.55K%
Επίθεση στρατηγικών εκηβόλων     454.55K%
Επίθεση στρατηγικού ιππικού     454.55K%
Επίθεση στρατηγικού πεζικού     454.55K%
Επίθεση εκηβόλων     454.55K%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος     454.55K%
Επίθεση άγριου Ιππικού     454.55K%
Επίθεση άγριων Εκηβόλων     454.55K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατευμάτων     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     1.82K%
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατηγικών στρατευμάτων     1.82K%
Μπόνους άμυνας στρατευμάτων κατά Αυτοκρατορίας     910%

Παρόμοιος

Απόλυτος Θεϊκός Γοργός Ρούνος νερού
Εκλεκτός Θεϊκός Γοργός Ρούνος νερού


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια