Μυθικός Θεϊκός Εντροπικός Ρούνος κενού

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους υγείας εκστρατείας     909.1K%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος     909.1K%
Υγεία Κινητών παγίδων κατά την κατοχή του Θαύματος     454.55K%
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων κατοχής Θαύματος     454.55K%
Μπόνους επίθεσης Εκστρατείας     454.55K%
Επίθεση Κινητών παγίδων     454.55K%
Υγεία Κινητών παγίδων εκστρατείας Θαύματος     454.55K%
Αποδυνάμωση άμυνας στρατευμάτων εχθρικής Αυτοκρατορίας     1.82K%
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων     910%
Άμυνα πεζικού     910%
Άμυνα στρατηγικού πεζικού     910%
Άμυνα άγριου Πεζικού     910%
Άμυνα άγριου Ιππικού     910%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων     910%
Άμυνα εκηβόλων     910%
Άμυνα στρατηγικού ιππικού     910%
Άμυνα ιππικού     910%

Παρόμοιος

Απόλυτος Θεϊκός Εντροπικός Ρούνος κενού
Εκλεκτός Θεϊκός Εντροπικός Ρούνος κενού


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια