Ρούνος κενού διοχέτευσης

Τύποι εξοπλισμούΡούνος κενού

Στατιστικά αντικειμένου

       
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων     50%
Μπόνους υγείας στρατηγικών στρατευμάτων     50%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων     50%
Μπόνους επίθεσης στρατηγικών στρατευμάτων     50%
Μπόνους Υγείας άγριων Στρατευμάτων     50%
Μπόνους Επίθεσης άγριων εχθρικών Στρατευμάτων     50%


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια