Ρούνος γης Λεβιάθαν του Χαλικιού

Τύποι εξοπλισμούΡούνος γης

Στατιστικά αντικειμένου

       
Επίθεση λεγεώνας56.82MTT%227.28MTT%852.3MTT%3.41BTT%14.21BTT%56.82BTT%
Μπόνους επίθεσης επέλασης στρατευμάτων568.2TT%2.27KTT%8.52KTT%34.09KTT%142.05KTT%568.2KTT%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων κατοχής Θαύματος5.68BTT%22.73BTT%85.23BTT%340.92BTT%1.42TTT%5.68TTT%
Μπόνους υγείας εκστρατείας5.68BTT%22.73BTT%85.23BTT%340.92BTT%1.42TTT%5.68TTT%
Άμυνα εκηβόλων284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα στρατηγικού πεζικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα στρατηγικού ιππικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα Στρατηγικών εκηβόλων284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα πεζικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα ιππικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα άγριου Πεζικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα άγριου Ιππικού284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Άμυνα άγριων Εκηβόλων284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Υγεία Κινητών παγίδων2.84BTT%11.36BTT%42.62BTT%170.46BTT%710.25BTT%2.84TTT%


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια