Άγρια μάχη

Σύνοψη και στατιστικά στοιχεία:
Χρόνος189.35Ky 181d 03h 58m 40s
Ισχύς255.65B

Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα11.77B

Ασήμι71.52T

Τροφή70.9T

Μετάλλευμα70.7T

Πέτρα71.18T

Ξυλεία70.79T

Θραύσμα φωτιάς16.59M

Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων III
Βάρβαροι
Τοξότες
Άρπαγες
Επίθεση άγριου Πεζικού
Επίθεση άγριων Εκηβόλων
Επίθεση άγριου Ιππικού
Άμυνα άγριου Πεζικού
Άμυνα άγριων Εκηβόλων
Άμυνα άγριου Ιππικού
Πελεκυφόροι
Ρίπτες τσεκουριών
Επιδρομείς
Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων IV
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Πεζικού
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Εκηβόλων
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικού Ιππικού
Άμυνα άγριων στρατευμάτων
Μαινόμενοι
Λεηλατητές
Αμαζόνες
Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικού πεζικού
Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικών εκηβόλων
Αποδυνάμωση Υγείας εχθρικού ιππικού
Υγεία Άγριων στρατευμάτων
Βαλκυρίες
Σφαγείς
Ασταμάτητοι
Αποδυνάμωση επίθεσης εχθρικού Πεζικού ΙΙ
Αποδυνάμωση επίθεσης εχθρικών Εκηβόλων ΙΙ
Αποδυνάμωση επίθεσης εχθρικού Ιππικού ΙΙ
Βίκινγκ
Κόστος εκπαίδευσης Βίκινγκ
Ελίτ Άμυνα πεζικού III
Κόστος εκπαίδευσης Δολοφόνων
Ελίτ Υγεία πεζικού III
Δολοφόνοι
Κόστος εκπαίδευσης Λυκοκαβαλάρηδων
Ελίτ Επίθεση πεζικού III
Κόστος εκπαίδευσης Θωρηκτών
Ελίτ Άμυνα εκηβόλων III
Λυκοκαβαλάρηδες
Ελίτ Άμυνα παγίδων III
Ελίτ Υγεία εκηβόλων III
Αύξηση χωρητικότητας μεγέθους όλων των Εκστρατειών IV
Ελίτ Επίθεση εκηβόλων III
Δόντια λύκου
Διάσωση Άγριων παγίδων βαθμίδας 5
Ελίτ Άμυνα ιππικού III
Ελίτ Άμυνα στρατευμάτων πολιορκίας III
Ελίτ Υγεία ιππικού III
Φυλάκιο πύλης
Ελίτ Υγεία στρατευμάτων πολιορκίας III
Ελίτ Επίθεση ιππικού III
Ελίτ Επίθεση στρατευμάτων πολιορκίας III
Επίθεση στρατευμάτων με Ήρωα V
Παγίδα με σκοινί
Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής
Υγεία στρατευμάτων με Ήρωα V
Θωρηκτό
Μυθικό Φορτίο στρατευμάτων
Άμυνα στρατευμάτων με Ήρωα V
;;;


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια