Ρούνοι

Σύνοψη και στατιστικά στοιχεία:
Χρόνος54.73My 272d 04h 30m 34s
Ισχύς342.78B

Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα143.92B

Μετάλλευμα56.14KT

Πέτρα56.16KT

Ξυλεία56.17KT

Άμυνα πεζικού με τον Ήρωα II
Άμυνα εκηβόλων με τον Ήρωα II
Άμυνα ιππικού με τον Ήρωα II
Ξεκλείδωμα 2ης θέσης Ρούνου σε Κανονικό όπλο
Ενισχυτικό Κατάθεσης Θησαυροφυλακίου II
Ξεκλείδωμα 2ης θέσης Ρούνου σε Όπλο πυρήνα
Υγεία πεζικού με τον Ήρωα II
Υγεία εκηβόλων με τον Ήρωα II
Υγεία ιππικού με τον Ήρωα II
Ξεκλείδωμα 3ης θέσης Ρούνου σε Κανονικό όπλο
Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων VI
Ξεκλείδωμα 3ης θέσης Ρούνου σε Όπλο πυρήνα
Επίθεση πεζικού με τον Ήρωα II
Επίθεση εκηβόλων με τον Ήρωα II
Επίθεση ιππικού με τον Ήρωα II
Ξεκλείδωμα θέσης 4 Ρούνου σε Κανονικό όπλο
Ταχύτητα επιστροφής πορείας
Ξεκλείδωμα 4ης θέσης Ρούνου σε Όπλο πυρήνα
Όριο μέγιστης ενέργειας Ήρωα VI
Επίθεση Ήρωα V
Ανάκτηση ενέργειας Ήρωα
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 1 Κανονικού όπλου
Μυθική Ταχύτητα συγκομιδής ΙΙ
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 1 Όπλου πυρήνα
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 2 Κανονικού όπλου
Επίθεση στρατευμάτων με Ήρωα VI
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 2 Όπλου πυρήνα
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 3 Κανονικού όπλου
Αύξηση χωρητικότητας Στρατευμάτων πρεσβείας IV
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 3 Όπλου πυρήνα
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 4 Κανονικού όπλου
Αποδυνάμωση υγείας στρατευμάτων κατά Αυτοκρατορίας
Πολλαπλασιαστής Ρούνου στη θέση 4 Όπλου πυρήνα
Επίθεση Στρατευμάτων κατά Αυτοκρατορίας
;;;

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια