Αύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της Αποδυνάμωσης υγείας εχθρικών στρατευμάτων από Ενισχυτικά ορόσημων

Αποδυνάμωση υγείας στρατευμάτων από Τροποποιητή ορόσημων 250%
ΕπίπεδοΟμόλογαΑπαιτήσειςΑποδυνάμωση υγείας στρατευμάτων από Τροποποιητή ορόσημωνΙσχύςΠόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα
19.7K-2.5%3.63K52.98K
219.65KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 17.5%52.31M762.86M
329.35KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 215%206.52M2.25B
458.95KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 325%450.36M3.56B
5117.9KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 437.5%748.69M4.35B
6196.25KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 557.5%1.07B4.69B
7314.15KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 687.5%1.58B7.39B
8431.8KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 7125%2.47B13.07B
9589KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 8175%3.76B18.75B
10785.25KΑύξηση Ενισχυτικών αποδυνάμωσης υγείας από Ενισχυτικά ορόσημων 9250%5.43B24.44B
 2.55M 250%15.77B79.26BX

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια