Μάχη

Σύνοψη και στατιστικά στοιχεία:
Χρόνος102.15Ky 8d 10h 29m 23s
Ισχύς166.45B

Πόντοι εμπειρίας (XP) Ήρωα9.14B

Ασήμι40.41T

Τροφή40.73T

Μετάλλευμα40.67T

Πέτρα40.83T

Ξυλεία40.63T

Θραύσμα φωτιάς68.73K

Ανίχνευση
Ταχύτητα εκπαίδευσης
Επίθεση πεζικού
Επίθεση εκηβόλων
Επίθεση ιππικού
Άμυνα πεζικού
Άμυνα εκηβόλων
Άμυνα ιππικού
Οπλίτες
Ακροβολιστές τοξότες
Ελαφρύ ιππικό
Επίθεση πολιορκίας
Βαλλίστρες
Άμυνα πολιορκίας
Θωρακισμένοι λογχοφόροι
Φρουροί
Ιππικό των Εταίρων
Υγεία στρατευμάτων
Πολιορκητικός πύργος
Άμυνα στρατευμάτων
Αθάνατοι
Σκοπευτές
Πολεμικοί ελέφαντες
Όναγροι
Εκατόνταρχοι
Κόστος εκπαίδευσης Εκατόνταρχων σε πόρους
Ελίτ Άμυνα πεζικού
Κόστος εκπαίδευσης Τοξοτών μακρού τόξου σε πόρους
Ελίτ Υγεία πεζικού
Τοξότες μακρού τόξου
Κόστος εκπαίδευσης Πολέμαρχων σε πόρους
Ελίτ Επίθεση πεζικού
Κόστος εκπαίδευσης Κατεδαφιστών σε πόρους
Ελίτ Άμυνα εκηβόλων
Πολέμαρχοι
Ελίτ Άμυνα παγίδων
Ελίτ Υγεία εκηβόλων
Ελίτ Επίθεση παγίδων
Ελίτ Επίθεση εκηβόλων
Καγκελωτή πύλη
Διάσωση κανονικών Παγίδων βαθμίδας 5
Ελίτ Άμυνα ιππικού
Ελίτ Άμυνα στρατευμάτων πολιορκίας
Ελίτ Υγεία ιππικού
Πολεμίστρες
Ελίτ Υγεία στρατευμάτων πολιορκίας
Ελίτ Επίθεση ιππικού
Ελίτ Επίθεση στρατευμάτων πολιορκίας
Επίθεση στρατευμάτων με Ήρωα III
Γάντζοι αναρρίχησης
Χωρητικότητα αποστολής Πόρων III
Υγεία στρατευμάτων με Ήρωα III
Κατεδαφιστής
Χωρητικότητα λήψης Πόρων III
Άμυνα στρατευμάτων με Ήρωα III
;;;

X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια