Dansk Dansk / Hjem / Ressourcer / Tropper, Vægfælder

Tropper, Vægfælder

Tropper

Infanteri

T1
Sværddragere
T2
Hoplitter
T3
Pansrede spyddragere
T4
Udødelige
T5
Centurioner
T6
Duellant
T7
Ares' mester
T8
Tordenbringer
T9
Hjertestopper
T10
Prima spartaner
T11
Ubarmhjertig Kriger
T12
Glorværdig Heras mester
T13
Ophøjet legatus
T14
Stigende legionær
T15
Strålende indvoldsflænser
T16
Udsmykket paladin
T17
Forgyldt opskærer

Distancetropper

T1
Slyngekastere
T2
Patruljebueskytter
T3
Vogtere
T4
Skarpskytter
T5
Langbueskytter
T6
Sværdkaster
T7
Klingeslynger
T8
Lynslynger
T9
Krumbueskytte
T10
Prima compoundbueskytter
T11
Ubarmhjertige yeoman-bueskytter
T12
Glorværdig daggertkastere
T13
Ophøjede krystalspyddragere
T14
Stigende langbueskytte
T15
Strålende alkymist
T16
Udsmykket lansekaster
T17
Forgyldt sikringslighter

Kavaleri

T1
Forridere
T2
Let kavaleri
T3
Kavalerieskorte
T4
Krigselefanter
T5
Krigsherrer
T6
Ridder
T7
Tungt kavaleri
T8
Mareridtsagtig
T9
Hovedknuser
T10
Prima marshaller
T11
Ubarmhjertige krigsmestre
T12
Glorværdig seneskalk
T13
Ophøjet stormarskal
T14
Stigende bedemand
T15
Strålende piskesvinger
T16
Udsmykket ridder
T17
Forgyldt plageånd

Belejring

T1
Rambukke
T2
Ballister
T3
Belejringstårn
T4
Onager
T5
Smadrer
T6
Krigsvogn
T7
Belejringsmaskine
T8
Dobbeltkile
T9
Hugormblide
T10
Prima blide
T11
Ubarmhjertig stridsvogn
T12
Glorværdig belejringsmaskine
T13
Ophøjet mystisk blide
T14
Stigende dragedræber
T15
Strålende krigsdukke
T16
Udsmykket pilekaster
T17
Forgyldt krigskonstruktion

Strategiske tropper

Infanteri

T1
Spydtropper
T2
Peltaster
T3
Falanks
T4
Legionærer
T5
Vogtere
T6
Mester
T7
Hellebardkriger
T8
Styx-vogter
T9
Blodvagt
T10
Prima vogter
T11
Ubarmhjertig provokatør
T12
Glorværdig prætorianer
T13
Ophøjet legionkaptajn
T14
Stigende adelig
T15
Strålende duellant
T16
Udsmykket bevinget vagt
T17
Forgyldt mester

Distancetropper

T1
Jægere
T2
Stifindere
T3
Pyrschjægere
T4
Dianaer
T5
Armbrøstskytter
T6
Dobbeltskud
T7
Spydkaster
T8
Elitevalkyrie
T9
Sjælegennemtrænger
T10
Prima død øje
T11
Ubarmhjertige elitearmbrøstskytter
T12
Glorværdig sømpistol
T13
Ophøjet mystisk kaptajn
T14
Stigende finskytte
T15
Strålende halshugger
T16
Udsmykket profet
T17
Forgyldt kløver

Kavaleri

T1
Stridsvogne
T2
Stridsvogne med le
T3
Lansenerer
T4
Katafrakter
T5
Dragoner
T6
Pansret stridsvogn
T7
Bevinget husar
T8
Forgyldt hingst
T9
Højlandsrytter
T10
Prima beredne spydtropper
T11
Ubamhjertig hærdet stridsvogn
T12
Glorværdig ekspertrytter
T13
Ophøjet rytterkaptajn
T14
Stigende stifinder
T15
Strålende dødshøster
T16
Udsmykket dystdeltager
T17
Forgyldt genopstået

Belejring

T1
Trojansk hest
T2
Spydtårn
T3
Flammende blide.
T4
Barrikadebor
T5
Svær katapult
T6
Pilebatteri
T7
Murbryder
T8
Obsidianrambuk
T9
Royal kanon
T10
Prima kaster
T11
Ubarmhjertig hurtig pilekaster
T12
Glorværdig pestkaster
T13
Ophøjet krystalkatapult
T14
Stigende undergangsaffyringsrampe
T15
Strålende svæver
T16
Udsmykket blide
T17
Forgyldt flyver

Vilde tropper

Infanteri

T1
Barbarer
T2
Øksemænd
T3
Bersærkere
T4
Valkyrier
T5
Vikinger
T6
Barbar
T7
Torden
T8
Jernridder
T9
Gladiator
T10
Prima bestiarius
T11
Ubarmhjertig slagsbror
T12
Glorværdig trofæjæger
T13
Ophøjet ældgammel auxilia
T14
Stigende slagter
T15
Strålende skarpretter
T16
Udsmykket prygler
T17
Forgyldt spektral

Distancetropper

T1
Bueskytter
T2
Øksekastere
T3
Plyndreskurke
T4
Drabsmænd
T5
Snigmordere
T6
Ørneøje
T7
Dartpuster
T8
Hjertestopper
T9
Scorpio
T10
Prima vild snigmorder
T11
Ubarmhjertig natgænger
T12
Glorværdig giftspytter
T13
Ophøjet ældre auxilia
T14
Stigende spidder
T15
Strålende glavindkaster
T16
Udsmykket klingeranger
T17
Forgyldt snigmorder

Kavaleri

T1
Kapere
T2
Røvere
T3
Amazoner
T4
Mastodonter
T5
Ulveryttere
T6
Hærger
T7
Vortesvin
T8
Dommedagsrytter
T9
Natomstrejfer
T10
Prima ulveherrer
T11
Ubamhjertig vilde hingst
T12
Glorværdigt vildsvin
T13
Ophøjet auxilia-mester
T14
Stigende natjæger
T15
Strålende øglerytter
T16
Udsmykket stolthedsherre
T17
Forgyldt basiliskrytter

Belejring

T1
Ballisthærger
T2
Drageildskanon
T3
Krigsrambuk
T4
Belejringselefant
T5
Slagskib
T6
Murbrækker
T7
Pestkatapult
T8
Stormkatapult
T9
Kobrakæber
T10
Prima mekanisk bæst
T11
Ubarmhjertig mursmadrer
T12
Glorværdig barrikadeknuser
T13
Ophøjet krystalrambuk
T14
Stigende murflænser
T15
Strålende tærsker
T16
Udsmykket dørsmadrer
T17
Forgyldt damptromle

Fælder

Forsvarsværker

T1
Krigsmurbrokker
T1
Kogende tjære
T1
Pigge
T1
Bueskyttetårn
T2
Dampkanoner
T2
Snarer
T2
Kanontårn
T3
Brændende klipper
T3
Partisansøm
T3
Katapulter
T4
Stagebarrikader
T4
Græsk ild
T4
Blider
T5
Mordhuller
T5
Gribekroge
T5
Faldgitter
T6
Bjørnefælde
T6
Mobil blide
T6
Skjulte pigge
T7
Brændende olie-fælde
T7
Bagholdsangriber
T7
Lavagejser
T8
Dødbringende pigge
T8
Eksplosive partisansøm
T8
Ballistmur
T9
Flænser
T9
Hærdet barrikade
T9
Oversvømmer
T10
Prima jernport
T10
Prima belejringskroge
T10
Prima dødsgrav
T11
Skånselsløse afskærmede pigge
T11
Skånselsløse grizzlybjørnsnarer
T11
Skånselsløse beredne armbrøstskytter
T12
Glorværdig flammende oliefælde
T12
Glorværdig magmageyser
T12
Glorværdig flænser
T13
Ophøjet pigbeklædt port
T13
Ophøjede forgiftede tromler
T13
Ophøjede spydslidser
T14
Stigende flænser
T14
Stigende syndflod
T14
Stigende blokade
T15
Strålende hovedsmadrer
T15
Strålende jordrevne
T15
Strålende skakt
T16
Udsmykkede skjulte kløer
T16
Udsmykket knuser
T16
Udsmykket fæstning
T17
Forgyldt murbrækker
T17
Forgyldt krater
T17
Forgyldt ildvæg

Strategiske fælder

T1
Jernbrokker
T1
Langbuetårn
T1
Skakt
T1
Rullende mur
T2
Udkigstårn
T2
Brændende vogne
T2
Pilemur
T3
Forsvarstårn
T3
Pendul
T3
Giftsump
T4
Ballisttårn
T4
Krigsbarrikade
T4
Røgbombe
T5
Armbrøsttårn
T5
Hestenet
T5
Druknefælder
T6
Spydmur
T6
Drageildstårn
T6
Pilekaster
T7
Falsk gulv
T7
Kviksandsfælde
T7
Vindebro
T8
Halshugger
T8
Rullende bombe
T8
Ildbomber
T9
Løvegrav
T9
Gulvpigge
T9
Finskyttetårn
T10
Prima bæstsnarer
T10
Prima armbrøstsøjle
T10
Prima druknedyb
T11
Skånselsløs oxybeles
T11
Skånselsløs spydbarrikade
T11
Skånselsløst flammende tårn
T12
Glorværdig mose
T12
Glorværdig voldgrav på vejen
T12
Glorværdig dørfælde
T13
Ophøjet guillotine
T13
Ophøjet bundløs mose
T13
Ophøjet kalibrerede armbrøster
T14
Stigende pantergrav
T14
Stigende gulvklinger
T14
Stigende kragerede
T15
Strålende labyrint
T15
Strålende skiveskærer
T15
Strålende dartudspytter
T16
Udsmykket guillotine
T16
Udsmykket vindebro
T16
Udsmykket bereden armbrøstskytte
T17
Forgyldt labyrint
T17
Forgyldt drageøjenvipppe
T17
Forgyldt omskifter

Vilde fælder

T1
Knoglesten
T1
Flammebuetårn
T1
Forgiftede pigge
T1
Vilde hunde
T2
Pilekaster
T2
Tjærefælde
T2
Slangefælde
T3
Brændende træstamme
T3
Krokodillegrav
T3
Dragespytter
T4
Ildartilleri
T4
Drejeøkser
T4
Titantræ
T5
Ulvetand
T5
Rebfælde
T5
Porthus
T6
Slyngplante
T6
Kanontårn
T6
Flænser
T7
Giftfælde
T7
Kæmpeedderkop
T7
Pansrede hunde
T8
Pilespytter
T8
Rullende død
T8
Lavafælde
T9
Tunnelgraver
T9
Forbandet skat
T9
Forgiftede forsyninger
T10
Prima bjørnetænder
T10
Prima bindende vinranke
T10
Prima vagthus
T11
Skånselsløs thrasher
T11
Skånselsløs giftfælde
T11
Skånselsløs kanonsøjle
T12
Glorværdig episk spindler
T12
Glorværdig magmafælde
T12
Glorværdige angrebshunde
T13
Ophøjet pigbeklædt pendul
T13
Ophøjede fæstningssøjler
T13
Ophøjede skydeskår til bueskytter
T14
Stigende ætsende tønder
T14
Stigende efterligner
T14
Stigende tunnelgraver
T15
Strålende knuser
T15
Strålende flodbølge
T15
Strålende skulderpanser
T16
Udsmykket fæstning
T16
Udsmykket Pigbeklædt Bundle
T16
Udsmykkede mordhuller
T17
Forgyldt lavasten
T17
Forgyldt buldrer
T17
Forgyldt sygdomsbringer

Indre mur-fælder

Allianceby

T1
Pigmure
T1
Jordrevne
T1
Tornet klatreplante
T1
Fældebur
T2
Net med klinger
T2
Skorpionbuer
T2
Rullende pigge
T3
Bombarder
T3
Klingekaster
T3
Murklinger
T4
Syregrav
T4
Bygekanon
T4
Giftige granater

T1
Pigget borgtårn
T1
Vrag-borgtårn
T1
Tønde-borgtårn
T1
Tornet borgtårn
T2
Kæde-borgtårn
T2
Ulve-borgtårn
T2
Armeret borgtårn
T3
Bjørne-borgtårn
T3
Ovn-borgtårn
T3
Sprængnings-borgtårn
T4
Tvillinge-borgtårn
T4
Ørne-borgtårn
T4
Jordrevne-borgtårn

Bytårne
X

Opslå en kommentar

X

Kommentarer