Magyar Magyar / Főoldal / Nyersanyagok / Katonák, Falcsapdák

Katonák, Falcsapdák

Katonák

Gyalogság

T1
Kardforgatók
T2
Hopliták
T3
Páncélos pikások
T4
Halhatatlanok
T5
Centuriók
T6
Párbajhős
T7
Árész bajnoka
T8
Viharhozó
T9
Szívmegállító
T10
Elsőrangú spártai
T11
Kíméletlen harcos
T12
Dicső Héra bajnoka
T13
Fennkölt legátus
T14
Felemelkedő légionárius
T15
Ragyogó béltépő
T16
Ékes paplovag
T17
Díszes kibelező

Távolsági

T1
Parittyások
T2
Harci íjászok
T3
Őrzők
T4
Mesterlövészek
T5
Hosszúíjászok
T6
Kardhajító
T7
Pengeforgató
T8
Villámvető
T9
Visszacsapó íjász
T10
Elsőrangú összetett íjászok
T11
Kíméletlen nemes íjászok
T12
Dicső tőrvívó
T13
Fennkölt kristálylándzsások
T14
Felemelkedő hosszúíjászok
T15
Ragyogó alkimista
T16
Ékes lándzsavető
T17
Díszes kanócgyújtó

Lovasság

T1
Poroszlók
T2
Könnyűlovasság
T3
Kísérőlovasság
T4
Harci elefánt
T5
Hadurak
T6
Lovag
T7
Nehézlovasság
T8
Rémítő
T9
Fejzúzó
T10
Elsőrangú marsallok
T11
Kíméletlen hadmesterek
T12
Dicső háznagy
T13
Fennkölt főmarsallok
T14
Felemelkedő gyászhuszár
T15
Ragyogó korbácsoló
T16
Ékes lovag
T17
Díszes kínzó

Ostrom

T1
Faltörő kos
T2
Dárdavető
T3
Ostromtorony
T4
Onager
T5
Romboló
T6
Harci kocsi
T7
Ostromgép
T8
Dupla lövedék
T9
Vipera dárdavető
T10
Elsőrangú hajítógép
T11
Kíméletlen harci szekér
T12
Dicső ostromgépezet
T13
Fennkölt misztikus nyílvető
T14
Felemelkedő sárkányölő
T15
Ragyogós hadibáb
T16
Ékes nyílvető
T17
Díszes csataépítmény

Stratégiai egységek

Gyalogság

T1
Lándzsások
T2
Peltasztészok
T3
Falanxharcos
T4
Légionáriusok
T5
Fürkészek
T6
Bajnok
T7
Alabárdos
T8
Styx őrző
T9
Vérőr
T10
Elsőrangú őr
T11
Kíméletlen provokátor
T12
Dicső praetoriánus
T13
Fennkölt légiószázados
T14
Felemelkedő nemes
T15
Ragyogó párbajhős
T16
Díszes szárnyas őr
T17
Díszes bajnok

Távolsági

T1
Vadászok
T2
Erdőjárók
T3
Cserkészők
T4
Diána-hívők
T5
Számszeríj
T6
Ikerlövész
T7
Gerelyhajító
T8
Valkűr elit
T9
Lélekdöfő
T10
Elsőrangú lövész
T11
Kíméleten elit számszeríjászok
T12
Dicső karóvető
T13
Fennkölt misztikus kapitány
T14
Felemelkedő mesterlövész
T15
Ragyogó lefejező
T16
Ékes látnok
T17
Díszes bárd

Lovasság

T1
Szekerek
T2
Kaszás harci szekerek
T3
Dárdások
T4
Páncélos lovasok
T5
Dragonyosok
T6
Páncélos szekér
T7
Szárnyas huszár
T8
Díszes csődör
T9
Felföldi lovas
T10
Elsőrangú lovas lándzsások
T11
Kíméletlen megerősített szekér
T12
Dicső úrlovas
T13
Fennkölt lovasszázados
T14
Felemelkedő élharcos
T15
Ragyogó hasfelmetsző
T16
Ékes bajvívó
T17
Díszes visszatérő

Ostrom

T1
Trójai faló
T2
Dárdatorony
T3
Lángoló hajítógép
T4
Barikádfúró
T5
Nehéz katapult
T6
Nyílüteg
T7
Falzúzó
T8
Obszidián kos
T9
Királyi ágyú
T10
Elsőrangú vető
T11
Kíméletlen gyors nyílvető
T12
Dicső járványvető
T13
Fennkölt kristály katapult
T14
Felemelkedő halálvető
T15
Ragyogó vitorlázó
T16
Ékes hajítógép
T17
Díszes repülő

Vad egységek

Gyalogság

T1
Barbárok
T2
Fejszések
T3
Berzerkerek
T4
Valkűrök
T5
Vikingek
T6
Vadember
T7
Dübörgő
T8
Vaslovag
T9
Gladiátor
T10
Elsőrangú vadállatölő
T11
Kíméletlen barom
T12
Dicső trófeagyűjtő
T13
Fennkölt kisegítő ős
T14
Felemelkedő mészáros
T15
Ragyogó kivégző
T16
Ékes ütlegelő
T17
Díszes kísértet

Távolsági

T1
Íjászok
T2
Fejszedobók
T3
Portyázók
T4
Mészárosok
T5
Orgyilkosok
T6
Sasszem
T7
Nyíllövő
T8
Szívmegállító
T9
Vesszővető
T10
Elsőrangú vadember orgyilkos
T11
Kíméletlen éjjáró
T12
Dicső méregköpő
T13
Fennkölt kisegítő vén
T14
Felemelkedő nyársaló
T15
Ragyogó kardvető
T16
Ékes kardforgató
T17
Díszes orgyilkos

Lovasság

T1
Fosztogatók
T2
Martalócok
T3
Amazonok
T4
Eltiprók
T5
Farkaslovasok
T6
Pusztító
T7
Varacskosok
T8
Kárhozatlovas
T9
Éjszakai lopakodó
T10
Elsőrangú farkasurak
T11
Kíméletlen vad csődör
T12
Dicső vaddisznó
T13
Fennkölt kisegítő bajnok
T14
Felemelkedő éjjeli lopakodó
T15
Ragyogó gyíklovas
T16
Ékes büszkeségúr
T17
Díszes baziliszkuszlovas

Ostrom

T1
Pusztító dárdavető
T2
Sárkánytűz ágyú
T3
Harci kos
T4
Ostromelefánt
T5
Rettenthetetlen
T6
Faltörő
T7
Dögvészkatapult
T8
Rohamkatapult
T9
Kobraszáj
T10
Elsőrangú gépállat
T11
Kíméletlen falzúzó
T12
Dicső barikádzúzó
T13
Fennkölt kristály faltörő kos
T14
Felemelkedő falszaggató
T15
Ragyogó cséphadaró
T16
Ékes ajtótörő
T17
Díszes gőzhenger

Csapdák

Védekezések

T1
Harci téglák
T1
Íjásztorony
T1
Karók
T1
Forró kátrány
T2
Lőrés
T2
Kelepcék
T2
Gőzágyú
T3
Katapult
T3
Vassulyom
T3
Égő kövek
T4
Hajítógép
T4
Karós barikád
T4
Görögtűz
T5
Gyilokvermek
T5
Csáklya
T5
Csapórács
T6
Rejtett karók
T6
Medvecsapda
T6
Telepített dárdavető
T7
Égő olaj csapda
T7
Rajtaütő
T7
Lávagejzír
T8
Halálkarók
T8
Robbanó vassulymok
T8
Dárdavetőfal
T9
Sintér
T9
Árvízhozó
T9
Megerősített barikád
T10
Elsőrangú vaskapu
T10
Elsőrangú ostromkampók
T10
Elsőrangú halálverem
T11
Kíméletlen rejtett karók
T11
Kíméletlen grizzly-kelepcék
T11
Kíméletlen telepített számszeríj
T12
Dicső égő olaj csapda
T12
Dicső magmagejzír
T12
Dicső hasfelmetsző
T13
Fennkölt tüskés kapu
T13
Fennkölt mérgezett görgők
T13
Fennkölt dárdarések
T14
Felemelkedő falszaggató
T14
Felemelkedő zsilipkapu
T14
Felemelkedő blokád
T15
Ragyogó fejzúzó
T15
Ragyogó hasadék
T15
Ragyogó verem
T16
Ékes rejtett karmok
T16
Ékes őrlő
T16
Ékes erődítés
T17
Díszes bontógolyó
T17
Díszes kráter
T17
Díszes tűzfal

Stratégiai csapdák

T1
Vastéglák
T1
Hosszúíjtorony
T1
Verem
T1
Gördülő fal
T2
Megfigyelőtorony
T2
Lángoló szekerek
T2
Nyílfal
T3
Mérgező mocsár
T3
Védőtorony
T3
Inga
T4
Dárdavetőtorony
T4
Harci barikád
T4
Füstbomba
T5
Számszeríjtorony
T5
Lóhálók
T5
Fullasztógödrök
T6
Nyílvető
T6
Lándzsafal
T6
Sárkánytűz torony
T7
Futóhomok csapda
T7
Hamis emelet
T7
Felvonóhíd
T8
Tűzbombák
T8
Gördülő bomba
T8
Lefejező
T9
Oroszlánverem
T9
Padlótüskék
T9
Mesterlövésztorony
T10
Elsőrangú fullasztógödör
T10
Elsőrangú kelepcék
T10
Elsőrangú számszeríjtorony
T11
Kíméletlen vesszővető
T11
Kíméletlen dárdaakadály
T11
Kíméletlen lángoló torony
T12
Dicső ingovány
T12
Dicső várárokhíd
T12
Dicső csapdaajtó
T13
Fennkölt guillotine
T13
Fennkölt feneketlen várárok
T13
Fennkölt kalibrált számszeríjak
T14
Felemelkedő párducverem
T14
Felemelkedő padlópengék
T14
Felemelkedő hollófészek
T15
Ragyogó labirintus
T15
Ragyogó szeletelő
T15
Ragyogó nyílköpő
T16
Ékes guillotine
T16
Ékes felvonóhíd
T16
Ékes telepített számszeríj
T17
Díszes labirintus
T17
Díszes sárkányostor
T17
Díszes forgó

Vad csapdák

T1
Csonttéglák
T1
Lángíjtorony
T1
Mérgezett karók
T1
Vad kutyák
T2
Nyílvető
T2
Kátránycsapda
T2
Dobókígyó
T3
Sárkányköpő
T3
Lángoló farönk
T3
Krokodilverem
T4
Tűztüzérség
T4
Pörgő bárdok
T4
Titánfa
T5
Kapuház
T5
Kötélcsapda
T5
Farkasfogak
T6
Aprító
T6
Szorító inda
T6
Ágyútorony
T7
Óriáspók
T7
Páncélozott ebek
T7
Méreg csapda
T8
Nyílköpő
T8
Lávacsapda
T8
Gördülő halál
T9
Mérgezett ellátmány
T9
Elátkozott kincs
T9
Alagútfúró
T10
Elsőrangú medvecsapda
T10
Elsőrangú szorító inda
T10
Elsőrangú őrház
T11
Kíméletlen cséplő
T11
Kíméletlen veszedelmes csapda
T11
Kíméletlen ágyútorony
T12
Dicső félelmes pókszörny
T12
Dicső magmacsapda
T12
Dicső támadó kutyák
T13
Fennkölt erődoszlopok
T13
Fennkölt tüskés inga
T13
Fennkölt íjászlőrések
T14
Felemelkedő maró hordók
T14
Felemelkedő utánzó
T14
Felemelkedő alagútfúró
T15
Ragyogó zúzó
T15
Ragyogó áradat
T15
Ragyogó szikla
T16
Ékes erőd
T16
Ékes karócsomag
T16
Ékes gyilokvermek
T17
Díszes lávakő
T17
Díszes dübörgő
T17
Díszes kórhozó

Belső fali csapdák

Szövetségi város

T1
Karófalak
T1
Földhasadék
T1
Hullóketrec
T1
Tövises indák
T2
Forgó tüskék
T2
Skorpió íjak
T2
Pengés hálók
T3
Pattantyúk
T3
Pengevető
T3
Fali pengék
T4
Savas verem
T4
Sorozatlövő ágyú
T4
Veszedelmes gránát

T1
Srapnellöveg
T1
Hordólöveg
T1
Tövis löveg
T1
Tüske löveg
T2
Lánclöveg
T2
Rémlöveg
T2
Páncélos löveg
T3
Kohólöveg
T3
Durrantólöveg
T3
Grizzlylöveg
T4
Sínlöveg
T4
Karomlöveg
T4
Hasadék löveg

LövegekX

Hozzászólás elküldése

X

Hozzászólások