Dansk Dansk / Hjem / Ressourcer / Runer

Runer

Tilstand:

Brølende mastodonts ildrune
Elite-magmakolos' ildrune
Flammetitanens ildrune
Forhistorisk ildrune
Gløde-Leviathans ildrune
Guddommelig flammende ild-eliterune
Guddommelig flammende ild-rune
Inferno-Kolos' ildrune
Magma-Kolos' ildrune
Magnaildrune
Mytisk guddommelig flammende ild-rune
Mytisk perfekt ulmende ildrune
Smeltet Kolos' ildrune
Ultimativ guddommelig flammende ild-rune
Ældgammel brændoffer-ildrune
Elite-granitkolos' jordrune
Forhistorisk jordrune
Granit-Kolos' jordrune
Guddommelig tektonisk jord-eliterune
Guddommelig tektonisk jord-rune
Kampesten-Kolos' jordrune
Klippekolos' jordrune
Marmor-mastodonts jordrune
Mytisk guddommelig tektonisk jord-rune
Mytisk perfekt forvredet jordrune
Skælv-jordrune
Slagge-Leviathans jordrune
Stentitanens jordrune
Ultimativ guddommelig tektonisk jord-rune
Ældgammel bjerg-jordrune
Arktisk Leviathans vandrune
Elite-tidevandskolos' vandrune
Forhistorisk vandrune
Gletsjerkolos' vandrune
Guddommelig strømmende vand-eliterune
Guddommelig strømmende vand-rune
Istitanens vandrune
Mytisk guddommelig strømmende vand-rune
Mytisk perfekt bølgende vandrune
Ocean-Kolos' vandrune
Tidevand-vandrune
Tidevands-Kolos' vandrune
Ultimativ guddommelig strømmende vand-rune
Vandbaseret mastodonts vandrune
Ældgammel hvirvelstrøm-vandrune
Forhistorisk tomrumsrune
Guddommelig entropisk glemsel-eliterune
Guddommelig entropisk glemsel-rune
Korrupt Kolos' tomrum-rune
Mytisk guddommelig entropisk glemsel-rune
Mytisk perfekt ætsende intethedsrune
Ondsindet Kolos' tomrum-rune
Rådnende mastodonts tomrum-rune
Skygge-Leviathans tomrum-Rune
Skændig elite-kolos' tomrum-rune
Skændig Kolos' tomrum-rune
Stormtitanens intethedsrune
Tappet tomrum-Rune
Ultimativ guddommelig entropisk glemsel-rune
Ældgammel eksil-intethedsruneX

Opslå en kommentar

X

Kommentarer