Увеличи подсилванията на атаката от подсилвания от важни етапи

Увеличава ефективността на атаката на войниците, атаката на пехотата, атаката на войниците за бой от разстояние и атаката на кавалерията от подсилвания от важни етапи

Атака на войниците от модификатор от важен етап 50K%X

Публикувай коментар

X

Коментари