Jemputan di Alliance (hP-) Help Fast City

Kerajaan#398 (Kerajaan Purba)
Kuasa Perikatan98,00B
Koordinat398:25:25
Perikatan Membantu

Menyertai Perikatan, Keperluan:

Kekuasaan >= 100M

Penerangan

Online 25 help city


X

Siarkan satu komen

X

Komen