Jemputan di Alliance (MdH) MD Helper

Kerajaan#204 (Kerajaan Purba)
Kuasa Perikatan8,27B
Koordinat204:400:240
Perikatan Membantu

Menyertai Perikatan, Keperluan:

Kekuasaan >= 0X

Siarkan satu komen

X

Komen