Panji-panji Penghapus       
Tempoh:1d 06h 00m 00s2d 12h 00m 00s3d 18h 00m 00s6d 06h 00m 00s10d 00h 00m 00s30d 00h 00m 00s
Masa bertenang:3d 00h 00m 00s1d 00h 00m 00s08h 00m 00s04h 00m 00s02h 00m 00s30m 00s
Serangan Rali lwn. Empayar48K%240K%1.2M%6M%30M%150M%
Debuff Serangan Himpun Mempertahankan Empayar32K%160K%800K%4M%20M%100M%
Pertahanan Jarak Jauh16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Infantri Strategik16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Tentera Berkuda Strategik16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Jarak Jauh Strategik16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Tentera Infantri16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Tentera Berkuda16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Tentera Infantri Liar16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Tentera Berkuda Liar16%80%400%2K%10K%50K%
Pertahanan Jarak Jauh Liar16%80%400%2K%10K%50K%X

Siarkan satu komen

X

Komen