Български Български / Начална страница / Инструменти / Дърво с умения на героя

Дърво с умения на героя

Атака на войниците
0 / 5
Производство на храна
0 / 5
Строене
0 / 10
Изследване
0 / 10
Обучение на войските
0 / 15
Производство на дърво
0 / 15
Разкопай скалите
0 / 15
Атака от разстояние
0 / 15
Атака с обсада
0 / 15
Производство на руда
0 / 15
Атака с кавалерия
0 / 15
Събирач
0 / 15
Производство на сребро
0 / 15
Атака на пехотата
0 / 15
Изграждане на капани
0 / 15
Производство на храна II
0 / 20
Здраве на войниците
0 / 15
Атака на капани
0 / 15
Производство на дърво II
0 / 20
Защита на войниците
0 / 15
Производство на камък II
0 / 20
Производство на руда II
0 / 20
Изграждане на капани II
0 / 35
Изследване II
0 / 20
Производство на сребро II
0 / 20
Атака на пехотата II
0 / 35
Атака на капани II
0 / 35
Строене II
0 / 20
Атака с кавалерия II
0 / 35
Атака от разстояние II
0 / 35
Събирач ІІ
0 / 20
Обучение на войските II
0 / 35
Атака с обсада II
0 / 35
Производство на храна III
0 / 50
Защита на войниците II
0 / 50
Производство на руда III
0 / 50
Производство на дърво III
0 / 50
Здраве на войниците II
0 / 50
Производство на сребро III
0 / 50
Производство на камък III
0 / 50
Защита на войниците за бой от разстояние
0 / 50
Производство на ресурси
0 / 30
Увеличение на капацитета за помощ с ресурси
0 / 50
Защита на пехотата
0 / 50
Защита на кавалерията
0 / 50
Натоварване на войниците
0 / 50
Негатив на здравето на вражеските войници
0 / 50
Здраве на пехотата
0 / 50
Капацитет на обучение на войници
0 / 50
Негатив на защита на вражески войници
0 / 50
Здраве на кавалерията
0 / 50
Скорост на изработване
0 / 50
Негатив на атаката на врага
0 / 50
Здраве на войници за бой от разстояние
0 / 50
Натоварване на войниците II
0 / 50
Скорост на поход
0 / 50
Обучение на войници ІІІ
0 / 50
Производствен капацитет
0 / 30
Подсилване на здраве на олтар
0 / 30
Подсилване на защита на олтар
0 / 30
Основен бонус комплект
0 / 25
Подсилване на атака на олтар
0 / 30
Намаление на разходите за обучение на войниците
0 / 25
Негатив на скорост на поход за сбор
0 / 25
Пълен бонус комплект
0 / 25
Повишаване на горен обхват на показатели на ядра
0 / 25
Бонус за атака на военен сбор
0 / 25
Трайност
0 / 50
Здраве на войниците на плочка
0 / 50
Благословия на герой за строителство
0 / 50
Подсилване на депозит в хазната
0 / 50
Отключване на откуп
0 / 50
Благословия на герой за производство
0 / 50
Капацитет за получаване на ресурси
0 / 50
Отключване на отзоваване на всички походи
0 / 50
Благословия на герой за обучение
0 / 50
Продължителност на подсилване на олтар
0 / 50
Защита на войниците ІІІ
0 / 50
Благословия на герой за изследване
0 / 50
Намаляване на прехраната
0 / 50
Атака на войниците II
0 / 50
Капацитет за изпращане на ресурси
0 / 50
Късмет при изработване на ядро
0 / 50
Здраве на войниците III
0 / 50
Благословия за скорост на събиране
0 / 50
Скорост на събиране от плочки с подаръци за поход
0 / 50
Атака на войниците при офанзива на плочка
0 / 50
Благословия за здраве на войниците на плочки
0 / 50
Капацитет за изпращане и получаване на ресурси II
0 / 50
Негатив на защитата на врага II
0 / 50
Благословия за щета от способност в тъмница
0 / 30
Капацитет за обучение на войници II
0 / 50
Бонус множител на затворник
0 / 50
Отзоваване на всички походи II
0 / 50
Подсилване на спасяване и чупене на снаряжение
0 / 50
Атака на войниците III
0 / 50
Подсилване за олтар за подкуп
0 / 50
Ефективност на повишаване на мощта
0 / 50
Защита на войниците IV
0 / 50
Атака на боен маркер
0 / 50
Благословия за защита на войниците в империя
0 / 50
Атака на войските срещу империя
0 / 50
Негатив за защита на обсада
0 / 50
Благословия за здраве на войниците в империя
0 / 50
Здраве на войниците IV
0 / 50
Здраве на войниците по време на окупация на Чудо
0 / 50
Продължителност на благословията
0 / 50
Негатив за защитата срещу империя
0 / 50
Подсилване на висок обхват на еликсир
0 / 50
Множител за благословия на приятели
0 / 50
Атака на войниците IV
0 / 50
Опит в подсилване на сгради
0 / 50
Множител за благословия за теб
0 / 50
Защита и атака на войниците
0 / 50
Капацитет за обучение на войници III
0 / 50
Ефективност на хазна с ускорения
0 / 50
Здраве на пехотата, кавалерията и войниците за бой от разстояние
0 / 50
Атака на войниците V
0 / 50
Благословия за защитата на посолството
0 / 50
Негатив за защитата на войниците срещу цел с боен маркер
0 / 50
Майсторство на руна
0 / 50
Късмет при изработване на еликсир
0 / 50
Негатив за здравето и атака на войниците
0 / 50
Защита при Чудото и сбор
0 / 50
Продължителност на благословията II
0 / 50
Атака при Чудото и сбор
0 / 50
Здраве при Чудото и сбор
0 / 50
Бонус за трайност на еликсир, атака, защита и здраве
0 / 50
Защита на войниците V
0 / 50
Атака на войски VI
0 / 50
Скорост на обучение и повишаване
0 / 50
Защита на всеки тип
0 / 50
Атака на всеки тип
0 / 50
Намаление на цената на обучение и повишаване
0 / 50
Защита на легион
0 / 50
Върховна атака
0 / 50
Благословия на герой за обучение II
0 / 50
Здраве и атака на войниците за Чудото и в сбор
0 / 50
Атака от олтар, защита и подсилване на здраве
0 / 50
Благословия за защита на войниците в империя II
0 / 50
Здраве и атака на капани за Чудото и в сбор
0 / 50
Троен негатив за защитата
0 / 50
Бонус за атака на еликсир, защита и здраве
0 / 50

 

 
X

Публикувай коментар

X

Коментари