Руна за празнота на сенчест левиатан

Типове снаряжениеРуна за празнота

Показатели на предмет

       
Атака на легион56.82MTT%227.28MTT%852.3MTT%3.41BTT%14.21BTT%56.82BTT%
Бонус за яростна атака на войниците568.2TT%2.27KTT%8.52KTT%34.09KTT%142.05KTT%568.2KTT%
Бонус здраве на войниците за задържане на чудото5.68BTT%22.73BTT%85.23BTT%340.92BTT%1.42TTT%5.68TTT%
Бонус за здраве на сбор5.68BTT%22.73BTT%85.23BTT%340.92BTT%1.42TTT%5.68TTT%
Защита на войниците за бой от разстояние284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Стратегическа защита с пехота284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Стратегическа защита с кавалерия284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Стратегическа защита от разстояние284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Защита на пехотата284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Защита на кавалерията284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Защита на дивата пехота284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Защита на дивата кавалерия284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Защита на дивите войници за бой от разстояние284.1T%1.14KT%4.26KT%17.05KT%71.03KT%284.1KT%
Здраве на мобилни капани2.84BTT%11.36BTT%42.62BTT%170.46BTT%710.25BTT%2.84TTT%

X

Публикувай коментар

X

Коментари