Пантеон

Обобщение и статистика:
Време1.01By 166d 14h 50m 52s
Могъщество533.3B

Опит на героя2.67T

Сребро206.32KT

Храна204.72KT

Руда14.68BT

Камък14.64BT

Дърво14.76BT

Защита на легион и здраве на събиращите войници
Бонус на пантеон срещу Чудо и капацитет за капани
Увеличи защитата на войниците от подсилвания от бегемот II
Увеличи атаката на войниците от подсилвания от бегемот II
Увеличи здравето на войниците от подсилвания от бегемот II
Активирай Атина
Атака на всички божества от пантеона
Активирай Арес
Активирай Зевс
Негатив за защитата на легион с герой
Активирай Аполон
Активирай Хера
Атака на легион с герой III
Активирай Афродита
Защита на пехотата с герой IV
Защита на войниците за бой от разстояние с герой IV
Защита на кавалерията с герой IV
Увеличи атаката на пехотата от подсилвания от бегемот
Увеличи атаката от разстояние от подсилвания от бегемот.
Увеличи атаката на кавалерията от подсилвания от бегемот
Атака на пехотата с герой IV
Атака на войниците за бой от разстояние с герой IV
Атака на кавалерията с герой IV
Активирай Посейдон
Активирай Хадес
Негатив за защитата на кавалерията III
Негатив за защитата на войниците за бой от разстояние III
Негатив за защитата на кавалерията III
Атака на мобилни капани IV
Увеличи негатива за защитата от подсилвания от бегемот II
Атака на войниците за Чудото и в сбор II
Здраве на мобилни капани в Чудото и сбор
Здраве на всички божества от пантеона
Здраве на войниците за Чудото и в сбор II
???X

Публикувай коментар

X

Коментари