Негатив за защитата на легион с герой II

Увеличава негатива за защитата на врага за пехотинци, войници за бой от разстояние и кавалерийски войници, когато твоят герой присъства

Негатив за защитата на легион 10K%X

Публикувай коментар

X

Коментари