Град на съюза

Град на съюза (обща информация)

Градът на съюза се споделя от всички членове на съюза. Той има уникални сгради, изследвания, ресурси и куестове. За създаването на града и използването на функциите му са необходими ресурси и нотариални актове. Дарените ресурси могат да се преобразуват в нови ресурси: Тухли, дървесина, желязо, сайдер и монети. Те са необходими за надграждане на сгради на града на съюза и изследвания.

Изгледът на града на съюза е подобен на този на градовете на играчите. Той съдържа парцели от земя за постройка на сгради, уникални за града на съюза. Има 25 парцела вътре в стените на града (един вече е зает от силоза за ресурси) и 25 парцела извън стените. Сградите на града на съюза включват щабквартирата, университет, силоз за ресурси, зала за куестове, тухларна, дъскорезница, чугунолеярна, фабрика за сайдер, монетен двор и много други (ОЧАКВАЙ ГИ СКОРО)!

Всеки съюз може да построи само по 1 град на съюза.

Могъщество

Мощта е еквивалент на могъществото на града на съюза и основно се получава чрез надграждане на сградите и изследвания в града на съюза. Общото могъщество на съюза сега е равно на сумата от могъществото на всички членове плюс мощта на града на съюза, която не се отразява пряко на могъществото на членовете.

Създаване на град на съюза

Как да дариш

Създаването и развитието на град на съюза изисква ресурси и нотариални актове, дарени от членове на съюза, които ги изпращат на водача на съюза, който на свой ред държи даренията в специализиран склад за съхранение, докато се съберат достатъчно, за да започне строителство.

За да дариш за създаване на града на твоя съюз, отиди на страницата на твоя съюз и натисни раздела „Град на съюза“. Докато този раздел показва „НЕОБХОДИМО Е ФИНАНСИРАНЕ“, градът на твоя съюз ще изисква още ресурси и нотариални актове, преди да може да се строи.

След като съюзът ти дари достатъчно ресурси и нотариални актове за започване на строителство, съобщението, показвано в този раздел, ще се смени на „ГОТОВО ЗА СТРОИТЕЛСТВО“. Всички излишни дарения на път към града на водача на съюза ще бъдат върнати. Няма да се разрешават дарения, докато не се завърши строителството на града на съюза.

Преди да се построи градът на съюза, неговият раздел показва ресурсите и нотариалните актове, необходими за започване на строителство. Натисни бутона „Дари“, за да влезеш в страницата „Дари ресурси“. Забележка: за даренията ще е необходим пазар, откъдето да изпратиш своите ресурси. Даренията ще заемат едно място за поход и евентуално - дълго време за доставка, в зависимост от разстоянието от твоя град до града на водача на съюза или града на съюза. Следователно се препоръчва да се телепортираш някъде близо до града, за който правиш дарение. Преди строителството на града на съюза, водачът на съюза не изисква място за поход, тъй като даренията се изпращат до неговия град.

На следващата страница използвай плъзгачите, за да избереш количеството ресурси, които би желал да дариш за строителството на град на съюза. Забележка: всички дарения на ресурси, предадени за града на съюза, се облагат с данък. След като си доволен от размера на своето дарение, натисни „Дари“, за да започнеш похода за доставка на твоите ресурси до водача на съюза. Всеки член може да дарява за своя град на съюза, но водачът на твоя съюз е единственият, който може да го построи.

След завършване на строителството, градът на съюза ще има готов силоз за ресурси, който да съхранява всички ресурси и нотариални актове, дарени за развитието на града на съюза. Можеш да изпращаш ресурси в силоза за ресурси на града на съюза по няколко начина: като натиснеш своя град на съюза на картата и след това натиснеш силоза за ресурси в изгледа на града на съюза, или като натиснеш „Ресурси на съюза“ в раздел „Град на съюза“ от менюто „Съюз“.

Дарение от картата:

Дарение от силоза за ресурси:

Дарение от менюто „Съюз“:

Можеш също така да достигнеш до страницата „Дарение“, като натиснеш лентата „Ресурс“ в изгледа на града на съюза.

Нотариални актове на град на съюза

Необходими са нотариални актове, за да създадеш град на съюза. Те могат да се поръчат от каталога на съюза със средства, след което членовете могат да ги закупят от магазина на съюза с лоялност и да ги използват от менюто „Предмет“.

Строене на град на съюза

Водачът на твоя съюз носи отговорност както за събирането на ресурси за града на съюза, така и за започване на строителството.

Натисни областта на картата, където желаеш да създадеш града на твоя съюз. Той ще заеме 4 квадрата на картата, така че трябва да има достатъчно пространство. След това следвай инструкциите за изграждане.

Забележка: между два града на съюза трябва да има поне 1 квадрат, а пространството по края на картата трябва да остане празно.

Роли на град на съюза

Всички членове на съюза имат достъп до града на съюза, но само неговият водач и членовете от ранг 4 могат да го управляват.

Роля на водач на съюза

Освен всички привилегии на ранг 4, водачът на съюза е отговорен за следните задачи:

 • Да започне строителство на града на съюза
 • Още (ОЧАКВАЙ СКОРО)

Роля на членове на съюза от ранг 4 (и водача)

Освен всички привилегии на ранг 3 и тези от по-ниско ниво, членовете на съюза от ранг 4 и неговият водач имат следните права:

 • Построй и надгради сгради в града на съюза
 • Започни изследване на град на съюза
 • Да превръщат основни ресурси, съхранявани в силоза за ресурси, в ресурси на града на съюза чрез рафинерии
 • Използвай предмети, специфични за града на съюза
 • Още (ОЧАКВАЙ СКОРО)

Роли на членове на съюза от ранг 3 и по-ниско ниво

Членове на съюза от ранг 3 и по-долу допринасят по следните начини:

 • Даряват ресурси за строителство на град на съюза
 • Даряват ресурси в силоза за ресурси
 • Използвай ускорения на града на съюза за бърз напредък на строителството и изследванията на град на съюза
 • Изпълни куестове на града на съюза
 • Още (ОЧАКВАЙ СКОРО)

Ускорявания на съюза

Специфичните за града на съюза сгради, изследвания и други действия, основани на таймер, изискват ускорения на съюза. Играчите могат да използват злато, за да купуват ускорения на съюза, или могат да ги купуват директно от разпродажби в магазина за злато. Ускорения могат да се поръчат от каталога на съюза със средства, след което членовете могат да ги закупят от магазина на съюза с лоялност. Прилагай ускорения на съюза върху таймери в града на съюза по същия начин, по който използваш обикновените ускорения.

Рафинерии и преобразуване на ресурси

Само водачи и членове от 4-ти ранг могат да създават нови рафинирани ресурси чрез рафинерии: Тухларна, дъскорезница, чугунолеярна, фабрика за сайдер и монетен двор. Всяка превръща основни ресурси в един от петте вида рафинирани ресурси.

Натисни рафинерията за ресурса, който искаш да създадеш.

Плъзгащата лента управлява количеството произведен рафиниран ресурс. Когато добавяш към продукцията, ще се увеличава не само общото количество рафинирани ресурси, които създаваш, но и ще можеш да завършиш партидата по-скоро. Но разходът на основен ресурс за единица продукция на рафиниран ресурс ще се увеличи. С други думи, по-малката продукция ще струва по-малко основни ресурси, но ще отнеме повече време. По-голямата продукция ще използва повече основни ресурси, но по-малко време. Предупреждение: когато плъзгачът е в най-лявата червена зона на лентата, произведеното количество рафинирани ресурси и разходът на основни ресурси са най-ниски, но времето на производство е изключително дълго.

Ако натиснеш бутона „Рафиниране“, докато плъзгачът е в най-лявата червена зона, ще получиш предупредително съобщение за избраната дейност.

Ако плъзгачът се премести към зелената зона на лентата (препоръчително), произведеното количество рафинирани ресурси и разходът на основни ресурси ще се увеличат, а времето ще намалее. Макар че зелената зона на лентата по принцип е препоръчително положение, ти имаш пълен контрол над това колко бърз и икономичен да е твоят процес на рафиниране.

Предупреждение: ако плъзгачът се премести към най-дясната червена зона, произведеното количество рафинирани ресурси ще бъде максимално, времето ще намалее, но разходът на основни ресурси ще се увеличи драстично.

Ако натиснеш бутона „Рафиниране“, докато плъзгачът е в най-дясната червена област, ще получиш предупредително съобщение за избраната дейност.

Ако градът на съюза не притежава достатъчно основни ресурси за производство с максимален капацитет, лентата ще спре на точката, където свършват наличните основни ресурси. Когато си доволен от превръщането, натисни бутона „Рафинирай“, за да изпратиш твоите основни ресурси и да стартираш таймера за създаване на партидата.

Таен подарък на съюза

Членовете на съюза могат периодично да взимат таен подарък в града на съюза. Броят подаръци е ограничен, така че не забравяй да вземеш своя, докато го има в наличност! Наличността се показва в иконата „Таен подарък“ в изгледа „Град на съюза“. За членове има ограничение до 1 таен подарък на партида, като всички подаръци трябва да бъдат поискани, за да се стартира 4-часовия таймер за обновяване.

Сгради

Щабквартира

Щабквартирата е еквивалент на крепостта в града на играча. Тя контролира достъпността на строителството на сгради и надгражданията и осигурява преглед на всички цени на производство на града на съюза и сградите. Водачът на съюза и членовете от ранг 4 могат също така да сменят името на града на съюза от тази страница.

Надграждането на щабквартирата ще отключи нови сгради и надграждания.

Университет

Университетът е еквивалент на академията в града на играча. В него се съдържат всички изследвания, извършвани в града на съюза.

Само водачът на съюза и членовете от ранг 4 могат да започнат изследване в университета. Ресурсите, използвани за изследване, идват от онези, които са създадени в рафинериите и се съхраняват в силоза за ресурси. Членовете от ранг 4 и по-висок трябва да превърнат дарените ресурси в огромно количество нови ресурси за постоянно изследване. Когато едно изследване бъде наредено на опашка, всички членове на съюза могат да използват ускорения на съюза, за да забързат процеса. Всяко изследване, направено в университета, ще се прилага за всички членове на съюза.

Надграждането на университета ще отключи нови изследвания.

Силоз за ресурси

Силозът за ресурси съхранява всички ресурси на града на съюза - както дарени, така и произведени. В него играчите даряват ресурси и нотариални актове и разглеждат онези, които са съхранени, както и регистъра с дарения на ресурси.

Надграждането на силоза за ресурси увеличава максималния размер на дарението за поход.

Рафинерии

Рафинериите дават възможност на водача на съюза и членовете от ранг 4 да превръщат камък, дърво, руда, храна и/или сребро в тухли, дървесина, желязо, сайдер и/или монети.

Надграждането на рафинерия увеличава ефективността на превръщане и скоростта.

Зала на куестовете

Залата за куестове съдържа куестове, достъпни за всички членове на съюза. Качеството на наличните куестове е произволно. Един член може да вземе 1 куест за всеки 6-часов период на опресняване. Само членът, който започне куеста, може да използва ускоренията на съюза, за да го завърши по-бързо и да вземе наградата за него след завършването му. Тези куестове са споделен и ограничен ресурс и се пускат на принципа „кой превари, той завари“, така че грабни един, докато все още можеш. Куестовете се обновяват на всеки 6 часа. Всички несъбрани или неизбрани куестове ще изчезнат след обновяването на списъка; но изпълняваните в момента куестове ще продължат и в следващия 6-часов период. Не забравяй да вземеш наградите за твоите завършени куестове.

Всеки куест, който си завършил и изпълняваш в момента, ще се появи в началото на списъка. Като изпълняваш куестове, ще допринасяш към лентата „Подарък на съюза“. Когато тя се напълни, на целия съюз ще бъде изпратен подарък. Лентата се нулира на всеки 24 часа.

Надграждането на залата на куестовете ще даде още куестове.


X

Публикувай коментар

X

Коментари