Върховен божествен изумруд

(Върховен божествен комплект скъпоценни камъни) - показатели за скъпоценни камъни от ниво 6

За 4-ти клеткиНе
Бонус за комплект скъпоценни камъниКомплект върховни божествени скъпоценни камъни

 
Атака на легион10%20%30%40%50%20K%
Бонус за здраве на сбор5%10%15%20%25%20K%
Бонус здраве на войниците за задържане на чудото5%10%15%20%25%20K%
Здраве на мобилни капани в сбор към Чудото5%10%15%20%25%20K%
Здраве на мобилни капани при държане на Чудото5%10%15%20%25%20K%
Защита на легион1%2%3%4%5%300%
Негатив на вражеската защита с кавалерия1%2%3%4%5%200%
Негатив на защитата на вражеската пехота1%2%3%4%5%200%
Негатив на вражеската защита от разстояние1%2%3%4%5%200%
Негатив на защитата на дивата вражеска кавалерия1%2%3%4%5%200%
Негатив на защитата на дивите вражески войници за бой от разстояние1%2%3%4%5%200%
Негатив на вражеската стратегическа защита с пехота1%2%3%4%5%200%
Негатив на вражеската стратегическа защита с кавалерия1%2%3%4%5%200%
Негатив на вражеската стратегическа защита при обсада1%2%3%4%5%200%
Негатив на защитата на дивата вражеска пехота1%2%3%4%5%200%
Негатив на защитата на вражеските войници     180%
Негатив на защитата на вражеските стратегически войници     180%
Негатив на защита на вражески войници     180%
Негатив на защитата на войници на вражеска империя1%2%3%4%5%40%X

Публикувай коментар

X

Коментари