Ultimate DBC Radiant Banner       
Трайност:1d 06h 00m 00s2d 12h 00m 00s3d 18h 00m 00s6d 06h 00m 00s10d 00h 00m 00s30d 00h 00m 00s
Презареждане:3d 00h 00m 00s1d 00h 00m 00s08h 00m 00s04h 00m 00s02h 00m 00s30m 00s
Бонус за здраве на сбор5KTT%50KTT%500KTT%50MTT%100MTT%500MTT%
Бонус здраве на войниците за задържане на чудото5KTT%50KTT%500KTT%50MTT%100MTT%500MTT%
Атака на дивите войници за бой от разстояние500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Стратегическа атака с кавалерия500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Стратегическа атака с пехота500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака от разстояние500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Стратегическа атака от разстояние500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака на дивата пехота500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака на пехотата500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака на дивата кавалерия500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака с кавалерия500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Атака на легион500TT%5KTT%50KTT%5MTT%10MTT%50MTT%
Защита на войниците за бой от разстояние400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Бонус защита на диви войници400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Бонус защита на войниците400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Защита на пехотата400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Стратегическа защита от разстояние400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Стратегическа защита с кавалерия400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Стратегическа защита с пехота400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Защита на кавалерията400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Защита на дивата пехота400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Бонус защита на стратегическите войски400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Защита на дивите войници за бой от разстояние400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Защита на дивата кавалерия400B%4T%40T%4KT%8KT%40KT%
Здраве на мобилни капани2.5KTT%25KTT%250KTT%25MTT%50MTT%250MTT%X

Публикувай коментар

X

Коментари