Σεντούκι Ελίτ ΑρχιστράτηγουΣεντούκι Ελίτ Αρχιστράτηγου

Περιλαμβάνει όλα όσα εμφανίζονται:

Μετάλλευμα ταινιωτού σιδήρου
Μετάλλευμα αμμόλιθου
Μετάλλευμα απαλού ψευδάργυρου
Μετάλλευμα αντιμονίου
Μετάλλευμα σκούρου χρυσού
Μετάλλευμα σκούρου χαλκούX

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια