Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / Εργαλεία / Δέντρο ικανοτήτων ήρωα

Δέντρο ικανοτήτων ήρωα

Επίθεση στρατευμάτων
0 / 5
Παραγωγή τροφής
0 / 5
Οικοδόμηση
0 / 10
Έρευνα
0 / 10
Εκπαίδευση Στρατεύματος
0 / 15
Παραγωγή ξυλείας
0 / 15
Εξόρυξε βράχια
0 / 15
Επίθεση εκηβόλων
0 / 15
Επίθεση πολιορκίας
0 / 15
Παραγωγή μεταλλεύματος
0 / 15
Επίθεση ιππικού
0 / 15
Συλλέκτης
0 / 15
Παραγωγή ασημιού
0 / 15
Επίθεση πεζικού
0 / 15
Οικοδόμηση Παγίδων
0 / 15
Παραγωγή τροφής II
0 / 20
Υγεία στρατευμάτων
0 / 15
Επίθεση Παγίδων
0 / 15
Παραγωγή ξυλείας ΙΙ
0 / 20
Άμυνα στρατευμάτων
0 / 15
Παραγωγή πέτρας ΙI
0 / 20
Παραγωγή μεταλλεύματος ΙΙ
0 / 20
Οικοδόμηση παγίδων ΙΙ
0 / 35
Έρευνα ΙΙ
0 / 20
Παραγωγή ασημιού II
0 / 20
Επίθεση πεζικού II
0 / 35
Επίθεση παγίδων ΙΙ
0 / 35
Οικοδόμηση ΙΙ
0 / 20
Επίθεση ιππικού II
0 / 35
Επίθεση από απόσταση II
0 / 35
Συλλέκτης II
0 / 20
Εκπαίδευση στρατευμάτων ΙΙ
0 / 35
Άμυνα πολιορκίας ΙΙ
0 / 35
Παραγωγή τροφής III
0 / 50
Άμυνα στρατευμάτων ΙΙ
0 / 50
Παραγωγή μεταλλεύματος III
0 / 50
Παραγωγή ξυλείας ΙΙΙ
0 / 50
Υγεία στρατευμάτων ΙΙ
0 / 50
Παραγωγή ασημιού III
0 / 50
Παραγωγή πέτρας III
0 / 50
Άμυνα εκηβόλων
0 / 50
Παραγωγή πόρων
0 / 30
Αύξηση χωρητικότητας Βοήθειας πόρων
0 / 50
Άμυνα πεζικού
0 / 50
Άμυνα ιππικού
0 / 50
Φορτίο στρατευμάτων
0 / 50
Αποδυνάμωση υγείας εχθρικών Στρατευμάτων
0 / 50
Υγεία πεζικού
0 / 50
Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων
0 / 50
Αποδυνάμωση άμυνας εχθρικών Στρατευμάτων
0 / 50
Υγεία ιππικού
0 / 50
Ταχύτητα κατασκευών
0 / 50
Αποδυνάμωση εχθρικής Επίθεσης
0 / 50
Υγεία εκηβόλων
0 / 50
Φορτίο στρατευμάτων II
0 / 50
Ταχύτητα πορείας
0 / 50
Εκπαίδευση στρατευμάτων III
0 / 50
Χωρητικότητα παραγωγής
0 / 30
Υγεία Ενισχυτικού βωμού
0 / 30
Άμυνα Ενισχυτικού βωμού
0 / 30
Μπόνους Βασικού σετ
0 / 25
Επίθεση Ενισχυτικού βωμού
0 / 30
Μείωση κόστους εκπαίδευσης Στρατευμάτων
0 / 25
Αποδυνάμωση ταχύτητας πορείας Εκστρατείας
0 / 25
Μπόνους Πλήρους σετ
0 / 25
Ενισχυτικό Υψηλού εύρους Πυρήνων
0 / 25
Μπόνους επίθεσης Εκστρατείας
0 / 25
Διάρκεια
0 / 50
Υγεία Στρατευμάτων σε Τετράγωνο
0 / 50
Ευλογία Οικοδόμησης Ήρωα
0 / 50
Ενισχυτικό Κατάθεσης Θησαυροφυλακίου
0 / 50
Ξεκλείδωμα Λύτρων
0 / 50
Ευλογία Παραγωγής Ήρωα
0 / 50
Χωρητικότητα λήψης Πόρων
0 / 50
Ξεκλείδωμα Ανάκλησης όλων των Πορειών
0 / 50
Ευλογία Εκπαίδευσης Ήρωα
0 / 50
Διάρκεια ενισχυτικού βωμού
0 / 50
Άμυνα στρατευμάτων III
0 / 50
Ευλογία Έρευνας Ήρωα
0 / 50
Μείωση κόστους συντήρησης
0 / 50
Επίθεση στρατευμάτων II
0 / 50
Χωρητικότητα Αποστολής Πόρων
0 / 50
Τύχη κατασκευής Πυρήνων
0 / 50
Υγεία στρατευμάτων ΙΙΙ
0 / 50
Ευλογία Ταχύτητας συγκομιδής
0 / 50
Ταχύτητα συγκομιδής από Τετράγωνο δώρων Εκστρατείας
0 / 50
Επίθεση στρατευμάτων κατά την Επίθεση σε Τετράγωνο
0 / 50
Ευλογία Υγείας στρατευμάτων σε τετράγωνο
0 / 50
Χωρητικότητα αποστολής και λήψης πόρων ΙΙ
0 / 50
Αποδυνάμωση εχθρικής Άμυνας II
0 / 50
Ευλογία Ζημιάς ικανότητας Μπουντρουμιού
0 / 30
Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων ΙΙ
0 / 50
Πολλαπλασιαστής μπόνους αιχμαλώτων
0 / 50
Ανάκληση όλων των Πορειών ΙΙ
0 / 50
Ενισχυτικό Διάσωσης και Θραύσης εξοπλισμού
0 / 50
Επίθεση στρατευμάτων III
0 / 50
Ενισχυτικό Λύτρων Βωμού
0 / 50
Αποτελεσματικότητα Ενδυνάμωσης
0 / 50
Άμυνα στρατευμάτων IV
0 / 50
Επίθεση Σημαντήρα Μάχης
0 / 50
Ευλογία Άμυνας στρατευμάτων σε Αυτοκρατορία
0 / 50
Επίθεση Στρατευμάτων κατά Αυτοκρατορίας
0 / 50
Αποδυνάμωση Άμυνας μονάδων πολιορκίας
0 / 50
Ευλογία Υγείας στρατευμάτων σε Αυτοκρατορία
0 / 50
Υγεία στρατευμάτων IV
0 / 50
Υγεία Στρατευμάτων κατά την Κατοχή Θαύματος
0 / 50
Διάρκεια ευλογίας
0 / 50
Αποδυνάμωση άμυνας κατά Αυτοκρατορίας
0 / 50
Ενισχυτικό Υψηλού εύρους Φίλτρου
0 / 50
Πολλαπλασιαστής Ευλογίας για φίλους
0 / 50
Επίθεση στρατευμάτων IV
0 / 50
Πόντοι εμπειρίας Ενισχυτικού κτιρίου
0 / 50
Πολλαπλασιαστής Ευλογίας για εσένα
0 / 50
Επίθεση και Άμυνα στρατευμάτων
0 / 50
Δυνατότητα εκπαίδευσης στρατευμάτων III
0 / 50
Αποδοτικότητα Θησαυροφυλακίου Επιταχύνσεων
0 / 50
Υγεία πεζικού, ιππικού και εκηβόλων
0 / 50
Επίθεση στρατευμάτων V
0 / 50
Ευλογία Άμυνας Πρεσβείας
0 / 50
Αποδυνάμωση άμυνας στρατευμάτων εναντίον στόχου με Σημαντήρα μάχης
0 / 50
Δεξιοτεχνία Ρούνων
0 / 50
Τύχη παρασκευής Φίλτρου
0 / 50
Αποδυνάμωση υγείας και Επίθεση στρατευμάτων
0 / 50
Άμυνα Θαύματος και Εκστρατείας
0 / 50
Διάρκεια ευλογίας II
0 / 50
Επίθεση Θαύματος και Εκστρατείας
0 / 50
Υγεία Θαύματος και Εκστρατείας
0 / 50
Διάρκεια φίλτρου, Μπόνους επίθεσης, άμυνας και υγείας
0 / 50
Άμυνα στρατευμάτων V
0 / 50
Επίθεση Στρατευμάτων VI
0 / 50
Ταχύτητα εκπαίδευσης & προαγωγής
0 / 50
Άμυνα όλων των τύπων
0 / 50
Επίθεση όλων των τύπων
0 / 50
Μείωση κόστους εκπαίδευσης & προαγωγής
0 / 50
Άμυνα λεγεώνας
0 / 50
Απόλυτη επίθεση τύπου
0 / 50
Ευλογία Εκπαίδευσης Ήρωα II
0 / 50
Επίθεση & Υγεία Θαύματος και Εκστρατείας στρατευμάτων
0 / 50
Ενισχυτικό Επίθεσης, Άμυνας και Υγείας Βωμού
0 / 50
Ευλογία Άμυνας στρατευμάτων σε Αυτοκρατορία II
0 / 50
Επίθεση & Υγεία Θαύματος και παγίδων εκστρατείας
0 / 50
Τριπλή αποδυνάμωση άμυνας
0 / 50
Μπόνους επίθεσης, άμυνας και υγείας φίλτρου
0 / 50

 

 
X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια