Άριστα Δόντια αρκούδας

Στατιστικά
ΤύποςΆμυνες
ΟμάδαΆγριες Παγίδες
ΕπίπεδοT10
Πολύ δυνατό εναντίον
  • Πεζικό
  • Άμυνες εξουδετέρωσης Ιππικού
Αδύναμο εναντίον Στρατεύματος
  • Πολιορκία
  • Εκηβόλα
  • Ιππικό
  • Άμυνες εξουδετέρωσης Πεζικού
  • Άμυνες εξουδετέρωσης Εκηβόλων
Ισχύς50
Ταχύτητα εκπαίδευσης2.74My 95d 23h 24m 26s
Ταχύτητα θεραπείας σε Νοσοκομεία45.63Ky 299d 21h 08m 14s
Εκπαίδευση
Ξύλο σφένδαμου75
Τυρί750
Κάρβουνο75
Ίαση
Ξυλεία30
Τροφή300
Μετάλλευμα30X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια