Čeština Čeština / Domů / Nástroje / Dovednostní strom Hrdiny

Dovednostní strom Hrdiny

Útok oddílů
0 / 5
Produkce potravin
0 / 5
Výstavba
0 / 10
Výzkum
0 / 10
Výcvik oddílů
0 / 15
Produkce dřeva
0 / 15
Vykopané kameny
0 / 15
Útok střeleckých oddílů
0 / 15
Obléhací útok
0 / 15
Produkce rudy
0 / 15
Útok jezdectva
0 / 15
Sběrač
0 / 15
Produkce stříbra
0 / 15
Útok pěchoty
0 / 15
Stavění pastí
0 / 15
Produkce potravin II
0 / 20
Zdraví oddílů
0 / 15
Útok pastí
0 / 15
Produkce dřeva II
0 / 20
Obrana oddílů
0 / 15
Produkce kamene II
0 / 20
Produkce rudy II
0 / 20
Stavění pastí II
0 / 35
Výzkum II
0 / 20
Produkce stříbra II
0 / 20
Útok pěchoty II
0 / 35
Útok pastí II
0 / 35
Výstavba II
0 / 20
Útok jezdectva II
0 / 35
Útok střeleckých oddílů II
0 / 35
Sběrač II
0 / 20
Výcvik oddílů II
0 / 35
Obléhací útok II
0 / 35
Produkce potravin III
0 / 50
Obrana oddílů II
0 / 50
Produkce rudy III
0 / 50
Produkce dřeva III
0 / 50
Zdraví oddílů II
0 / 50
Produkce stříbra III
0 / 50
Produkce kamene III
0 / 50
Obrana střeleckých oddílů
0 / 50
Produkce surovin
0 / 30
Zvýšení kapacity pomoci se surovinami
0 / 50
Obrana pěchoty
0 / 50
Obrana jezdectva
0 / 50
Přepravní kapacita oddílů
0 / 50
Škodlivá aura ke snížení zdraví nepřátelských oddílů
0 / 50
Zdraví pěchoty
0 / 50
Kapacita výcviku oddílů
0 / 50
Škodlivá aura ke snížení účinnosti obrany nepřátelských oddílů
0 / 50
Zdraví jezdectva
0 / 50
Rychlost výroby
0 / 50
Škodlivá aura ke snížení účinnosti útoku nepřítele
0 / 50
Zdraví střeleckých oddílů
0 / 50
Přepravní kapacita oddílu II
0 / 50
Rychlost tažení
0 / 50
Výcvik oddílů III
0 / 50
Kapacita produkce
0 / 30
Posílení zdraví z oltáře
0 / 30
Posílení obrany z oltáře
0 / 30
Bonus k základní soupravě
0 / 25
Posílení útoku z oltáře
0 / 30
Snížení nákladů na výcvik oddílů
0 / 25
Škodlivá aura ke snížení rychlosti tažení při hromadném útoku
0 / 25
Bonus k plné soupravě
0 / 25
Posílení jader s vyšší šancí
0 / 25
Bonus k hromadnému útoku
0 / 25
Životnost
0 / 50
Zdraví oddílů na poli
0 / 50
Hrdinovo požehnání výstavby
0 / 50
Posílení vkladů do pokladny
0 / 50
Odemknout výkupné
0 / 50
Hrdinovo požehnání výroby
0 / 50
Objem obdržených surovin
0 / 50
Odemknout přivolání všech tažení
0 / 50
Hrdinovo požehnání výcviku
0 / 50
Trvání posílení oltáře
0 / 50
Obrana oddílů III
0 / 50
Hrdinovo požehnání výzkumu
0 / 50
Snížení spotřeby
0 / 50
Útok oddílů II
0 / 50
Objem odesílaných surovin
0 / 50
Štěstí při výrobě jádra
0 / 50
Zdraví oddílů III
0 / 50
Požehnání rychlosti sběru
0 / 50
Rychlost sběru na poli darů hromadného útoku
0 / 50
Útok oddílů při útoku na pole
0 / 50
Požehnání zdraví oddílů na poli
0 / 50
Kapacita odeslaných a přijatých surovin II
0 / 50
Škodlivá aura ke snížení účinnosti obrany nepřítele II
0 / 50
Požehnání škod způsobených schopnostmi v kobce
0 / 30
Kapacita výcviku oddílů II
0 / 50
Násobič vězeňského bonusu
0 / 50
Přivolání všech tažení II
0 / 50
Záchrana výzbroje a posílení rozbití
0 / 50
Útok oddílů III
0 / 50
Posílení výkupného z oltáře
0 / 50
Účinnost posílení
0 / 50
Obrana oddílů IV
0 / 50
Útočný bonus bojové značky
0 / 50
Požehnání obrany oddílů v říši
0 / 50
Útok oddílů proti říši
0 / 50
Oslabení obrany obléhacích jednotek
0 / 50
Požehnání zdraví oddílů v říši
0 / 50
Zdraví oddílů IV
0 / 50
Zdraví oddílů při obsazení Divu
0 / 50
Doba trvání požehnání
0 / 50
Oslabení obrany vs říše
0 / 50
Posílení horního rozmezí lektvaru
0 / 50
Násobič požehnání příteli
0 / 50
Útok oddílů IV
0 / 50
ZK posílení výstavby
0 / 50
Násobič požehnání sama sobě
0 / 50
Útok a obrana oddílů
0 / 50
Kapacita výcviku oddílů III
0 / 50
Účinnost pokladnice zrychlení
0 / 50
Zdraví pěchoty, jezdectva a střeleckých oddílů
0 / 50
Útok oddílů V
0 / 50
Požehnání obrany velvyslanectví
0 / 50
Oslabení obrany oddílů proti cíli označenému bojovou značkou
0 / 50
Mistrovské zvládnutí run
0 / 50
Štěstí při výrobě lektvarů
0 / 50
Oslabení zdraví a útok oddílů
0 / 50
Obrana Divu a obrana při hromadném útoku
0 / 50
Doba trvání požehnání II
0 / 50
Útok na Div a hromadný útok
0 / 50
Zdraví Divu a zdraví při hromadném útoku
0 / 50
Bonus k době trvání účinku lektvarů, útoku, obraně a zdraví
0 / 50
Obrana oddílů V
0 / 50
Útok oddílů VI
0 / 50
Rychlost výcviku a povýšení
0 / 50
Obrana všech typů
0 / 50
Útok všech typů
0 / 50
Snížení rychlosti výcviku a povýšení
0 / 50
Obrana legie
0 / 50
Útok ultimátního typu
0 / 50
Hrdinovo požehnání výcviku II
0 / 50
Zdraví a útok oddílů v Divu/při hromadném útoku
0 / 50
Posílení útoku, obrany a zdraví oltáře
0 / 50
Požehnání obrany oddílů v říši II
0 / 50
Zdraví a útok pastí v Divu/při hromadném útoku
0 / 50
Oslabení trojnásobné obrany
0 / 50
Bonus k účinkům lektvaru na útok, obranu a zdraví
0 / 50

 

 
X

Napsat komentář

X

Komentáře