Майсторство за бойни маркери

Обобщение и статистика:
Време59.54My 320d 23h 56m 00s
Могъщество1.25B

Опит на героя124.97B

Капитал139.48KT

Сирене139.48KT

Въглища139.48KT

Варовик139.48KT

Кленово дърво139.48KT

Отключи жетон за майсторство на атаката на войниците4

Увеличение на продължителността на боен маркер II
Майсторство за атака на войниците
Защита на пехотата XI
Защитата на войниците за бой от разстояние XI
Защита на кавалерията XI
Атака на пехотата срещу цел с боен маркер II
Атака на войниците за бой от разстояние срещу цел с боен маркер II
Атака на кавалерията срещу цел с боен маркер II
Защита на легион VII
Атака на всеки тип с герой III
Защита на войниците XI
Здраве на мобилни капани VII
Увеличи лимита за цели с боен маркер II
Атака на мобилните капани срещу цел с боен маркер
Атака на легион с герой VIII
Негатив за защитата на пехотата срещу цел с боен маркер
Негатив за защитата на войниците за бой от разстояние срещу цел с боен маркер
Негатив за защитата на кавалерията срещу цел с боен маркер
Атака на войниците с герой XII
Решителна защита III
Капацитет за капани XI
Анихилация на защитата срещу цели с боен маркер
Яростна атака срещу цел с боен маркер
Здраве на войниците при Чудото и в сбор IV
Неудържима атака срещу цел с боен маркер
Атака на войниците при Чудото и в сбор VI
Атака на войниците срещу цел с боен маркер III
Атака на пехотата срещу цел с боен маркер III
Атака на войниците за бой от разстояние срещу цел с боен маркер III
Атака на кавалерията срещу цел с боен маркер IIIX

Публикувай коментар

X

Коментари