Сандък на драконова пуйкаСандък на драконова пуйка

Други версии на това сандъка:

Включва всичко показано:

Аспект на безграничност
Астрална есенция
Вестител на страдание
Огнена пепел
Бутилирана звездна светлина
Космическа есенция
Огнени соли
Цветни спирали
Планетарна празнота
Свръхнова
Ядро за астрално острие
Ядро за астрален пръстен
Ядро за астрален пояс
Ядро за астрален шлем
Ядро за астрална броня
Ядро за парадна броня
Ядро за рог за пиене
Съзвездия
Слънчева светлина
Есенция на звездна светлина
Звездна есенция
Опашка на комета
Люспи от готвена пуйкаX

Публикувай коментар

X

Коментари